Teen Age University přijímá přihlášky od 4. 9. 2017

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem otevírá další cyklus přednášek Mladší Teen Age University (TAU) pro akademický rok 2017/2018.

Začátek školního roku nezavede školáky pouze do školních lavic, ale mohou směřovat také na univerzitu. Ovšem pouze ti, kteří se přihlásí do dalšího ročníku Mladší Teen Age University na UJEP.

Dne 4. 9. 2017 v 9:00 h zveřejní ústecká univerzita na svých webových stránkách (v sekci Studium -> Celoživotní vzdělávání -> Teen Age University) možnost podávání přihlášek do „Mladší TAU“.

Cyklus přednášek Mladší TAU je určen dětem, žákům základních škol, ve věku od 7 do 12 let. Přednášky tematicky zabíhají do nejrůznějších oblastí přírodovědeckých a technických oborů, výtvarné výchovy, životního prostředí, historie, zdravovědy apod.,“ upřesňuje koordinátorka Mladší TAU Lenka Babicová. Přednášky tradičně probíhají každý čtvrtek od 16:00 do 17:30 h v prostorách Rektorátu UJEP.

Zájemci o zápis dítěte do dalšího cyklu Mladší TAU, rodiče i pedagogové, mohou kontaktovat výše zmíněnou koordinátorku Ing. Lenku Babicovou.

Sledujte také stránky:    https://www.ujep.cz/cs/teen-age-univerzity

Kontakt: Ing. Lenka Babicová, 475 286 343,