Stipendia do Mexika na studijní nebo výzkumné pobyty - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Stipendia do Mexika na studijní nebo výzkumné pobyty

Nabídka stipendií do Mexika na studijní nebo výzkumné pobyty (se začátkem studia v rozmezí od 1. března do 5. prosince 2018).

Dokumentace kandidátů musí být odevzdána do sídla Akademické informační agentury  (Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, Praha 1,) nejpozději do 19. září 2017 do 12:00 hod.

Pro rok 2018 je České republice nabídnuto 5 stipendijních míst. Více informací naleznete zde.