Postdoktorandská stipendia pro výzkumné pobyty na Granadské universitě - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Postdoktorandská stipendia pro výzkumné pobyty na Granadské universitě

V rámci stipendijního programu pod názvem MSCA ? COFUND ATHENEA3I Reserch Fellowship Programme bude (pro rok 2018) uděleno celkem 10 postdoktorandských stipendií (pro všechny země) určených pro výzkumné pobyty na universitě v Granadě (Universidad de Granada). Tato stipendia se budou poskytovat na 3 roky (36 měsíců). Stipendijní program je spolufinancován Evropskou unií.

Ucházet se o ně mohou zájemci (v podstatě z jakéhokoli oboru), kteří získali doktorskou hodnost (Ph.D.) v posledních sedmi letech (v některých zvláštních případech v posledních čtrnácti letech). Nemohou se hlásit uchazeči, kteří v uplynulých tří letech strávili ve Španělsku více než 12 měsíců. Výše stipendia činí 4000 EUR měsíčně hrubého (výsledná čistá částka bude tedy o něco nižší), navíc se poskytují některé příplatky.

Uzávěrka pro přijímání žádostí (o pobyty, které začnou 3. září 2018): 29. 9. 2017. Více informací naleznete zde nebo se můžete obrátit na: .