Výzva k podávání žádostí o další podporu v rámci mezinárodní spolupráce v roce 2017 - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Výzva k podávání žádostí o další podporu v rámci mezinárodní spolupráce v roce 2017

Prorektor pro vnější vztahy UJEP vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o další podporu v rámci mezinárodní spolupráce v roce 2017.

Žádat lze o finanční podporu:

  • na výukové pobyty akademických pracovníků UJEP na partnerských zahraničních vysokých školách UJEP/fakulty, které nelze hradit z prostředků programu Erasmus+;
  • na výjezdy zaměstnanců UJEP na zahraniční vysoké školy za účelem navázání nové smluvní spolupráce;
  • na výjezdy zaměstnanců UJEP za účelem prezentace fakulty/UJEP na mezinárodním studijním veletrhu či podobné akci;
  • na hostování zahraničních odborníků;
  • na výjezdy doktorandů do zahraničních institucí za účelem sběru dat k disertační práci;
  • příp. další aktivity související s mezinárodní spoluprací a propagací UJEP v zahraničí kromě zahraničních konferencí, sympózií apod.

Více informací naleznete zde pod Aktivitou C.