Akční plán 2019 – 2020

Na základě GAP analýzy a provedeného dotazníkového šetření mezi výzkumnými pracovníky na UJEP byl zpracován Akční plán pro období 2019 a 2020. Tento AP zahrnuje osm opatření, které schválil řídící výbor HRS4R (vedení UJEP) jako priority pro nadcházející období.