ESIF - realizované

10 / 10 / 2019

U21 — Živocel

Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011595 Výzva č. 02_16_031 Celoživotní vzdělávání na vysokých školách v prioritní ose 2 OP Název projektu: U21-ŽIVOCEL, Celoživotní vzdělávání na FŽP UJEP Celkové způsobilé výdaje: 1 327 482,50 Realiz...

18 / 06 / 2019

U21RESTAV

Název projektu: U21 - Výstavba výukových prostor pro zdravotnické a technické studijní programy Dotační titul: OP VVV, PO2 Číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010209 Součást: FZS, FSI Doba realizace: 1. 1. 2019 — 31. 12. 2021 Rozpočet proje...

18 / 06 / 2019

U21REART

Název projektu: U21 - Výstavba výukových prostor pro FUD Dotační titul: OP VVV, PO2 Číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010210 Součást: FUD Doba realizace: 1. 1. 2019 — 31. 12. 2021 Rozpočet projektu: 45 612 895,70 Kč Spolúčast UJEP: 5 % ...

06 / 05 / 2019

U21REPROREG

Název projektu: U21 - Univerzita reflektující problémy regionu severozápadních Čech Dotační titul: OP VVV, PO2 Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010208 Součást: celouniverzitní Doba realizace: 1. 1. 2019 — 31. 12. 2022 Rozpočet ...

21 / 12 / 2018

OP VVV_U21KLIP

Název projektu: U21 - Kvalitní lidské zdroje pro posílení mezinárodního prostředí Řešitel: Doc. Ing. Martin Novák, Ph.D. Dotační titul: OP VVV, PO2 Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008492 Součást: celouniverzitní Doba rea...

08 / 10 / 2018

OP VVV_Asistenční Voucher_Datamining

Název projektu: Příprava strategického projektu Datamining Řešitel: Doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. Dotační titul: OP VVV, Dotační program Asistenční vouchery Ústeckého kraje, projekt Smart akcelerátor pro Ústecký kraj, reg. č. CZ.02.2.6...

04 / 10 / 2018

OP VVV_Zábavou k odbornému vzdělávání (partner)

Název projektu: Zábavou k odbornému vzdělávání: Podpora rovnováhy mezi formálním a neformálním učením jako nástroj k otevřené mysli žáka i pracovníka na cestě k odbornému vzdělávání Řešitel: RNDr. Jan Krejčí, Ph.D. Dotační titul: OP VVV, PO...

04 / 10 / 2018

OP VVV_PRIM (partner)

Název projektu: Podpora rozvíjení informatického myšlení Řešitel: RNDr. Jan Krejčí, Ph.D. Dotační titul: OP VVV PO3Číslo pro­jek­tu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322Součást: PřF, PFDoba rea­li­za­ce: 1. 10. 2017 - 30. 9. 2020Rozpočet pro...