Kariéra UJEP - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Kariéra UJEP

Vedoucí ateliéru a odborný/á asistent/ka ateliéru Grafický design FUD

  Interní výběrové řízení pro zaměstnance UJEP – vedoucí katedry biologie PřF UJEP

   Knihovník/knihovnice oddělení služeb Vědecké knihovny UJEP – výběrové řízení ukončeno

    Právník/právnička – pověřenec/pověřenkyně pro ochranu osobních údajů – výběrové řízení zrušeno

     Projektový manažer/ka FUD UJEP – výběrové řízení probíhá

      Tajemník/tajemnice Vědecké knihovny UJEP – výběrové řízení je ukončeno

       Vedoucí katedry psychologie PF UJEP – výběrové řízení zrušeno