Kariéra UJEP - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Kariéra UJEP

Odborný asistent/asistentka v oboru didaktika občanské výchovy a společenských věd na Filozofické fakultě

  Odborný asistent/asistentka obor psychologie na Filozofické fakultě

   Akademičtí pracovníci/pracovníce Katedry ekonomie a managementu FSE_2 místa.

    Akademický pracovník, pracovnice v environmentálním oboru FŽP

     Vedoucí ateliéru + odborný asistent, odborná asistentka ateliéru Fine Art – Photography