Další podpora mezinárodní spolupráce - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Další podpora mezinárodní spolupráce

Další podpora mezinárodní spolupráce v roce 2023

Z důvodu nedostatku finančních prostředků v rámci Programu na podporu strategického řízení vysokých škol v roce 2023 nebude vyhlášena pro rok 2023 výzva k překládání návrhů projektů na další podporu mezinárodní spolupráce (tzv. aktivity B). Pokud se ve druhé polovině roku 2023 uvolní finanční prostředky, může být fakultám nabídnuta možnost zpětně uhradit určité aktivity, které byly v rámci mezinárodní spolupráce fakultami v roce 2023 realizovány.