Archiv pro měsíc: Březen 2019

Vyhlášení 6. Národní výzvy podprogramu <span class="caps">INTER</span> – <span class="caps">EUREKA</span> <span class="caps">LTE</span> 219
03 / 03 / 2019

Vyhlášení 6. Národní výzvy podprogramu INTEREUREKA LTE 219

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ke dni 1. února 2019 vyhlašuje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, exp...

Výzva č. 02_18_054 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj <span class="caps">II</span>
03 / 03 / 2019

Výzva č. 02_18_054 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II

Dne 25. 2. 2019 byla vyhlášena výzva č. 02_18_054 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II zaměřená na rozvoj kapacit, znalostí a dovedností pracovníků výzkumných organizací. Termíny pro podávání žádostí: Žádosti o podporu budou přijímány prostřednictví...

Stipendium pro mladé vědce z oblasti mikroskopie
03 / 03 / 2019

Stipendium pro mladé vědce z oblasti mikroskopie

Společnost Thermo Fisher Scientific Brno a Československá mikroskopická společnost (CSMS) vyhlašuje soutěž o stipendium. Grant ve výši 200.000,- Kč je určen pro studenty PhD. nebo vědecké pracovníky ve věku do 30 let včetně, kteří používají elektronovo...

Pokyny k předávání výsledků do databáze <span class="caps">RIV</span> pro rok 2019
03 / 03 / 2019

Pokyny k předávání výsledků do databáze RIV pro rok 2019

Na základě zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) vzniká všem příjemcům podpory povinnost...

Seminář Finanční aspekty programu Hozizont 2020
03 / 03 / 2019

Seminář Finanční aspekty programu Hozizont 2020

Technologické centrum AV ČR pořádá 8. 3. 2019 od 10:00 seminář Finanční aspekty programu Horizont 2020. Cílem semináře je podrobně seznámit účastníky s finančními principy a pravidly, které se aplikují v programu Horizont 2020, konkrétně v akcích typu ...

Úspěšné projekty v TAČR <span class="caps">ZÉTA</span>
03 / 03 / 2019

Úspěšné projekty v TAČR ZÉTA

Na konci února vyhlásila Technologická agentura České republiky (TA ČR) výsledky druhé veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA. V této soutěži uspěly tři projekty, ve kterých má UJEP (FŽP, PřF, FSE) zastoupení. Gratulujeme!...

01 / 03 / 2019

Univerzita nabízí využití vědy a výzkumu v praxi

Nové materiály a technologie patří do praxe! To byl (mírně parafrázovaný) název neformálního workshopu, který v minulém týdnu proběhl v Ústí nad Labem. Sjelo se na něj více než 60 účastníků zastupujících významné instituce a podnikatelské subjekty nej...