Dlouhodobé záměry - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Dlouhodobé záměry

2016-2020

Dlouhodobý záměr UJEP na léta 2016-2020 
Příloha DZ UJEP  2016-2020
Institucionální plán UJEP pro roky 2016-2018
Institucionální plán UJEP pro roky 2019-2020

2020

2019

2018

2017

2016

2011–2015

Dlouhodobý záměr UJEP na léta 2011-2015

2015

2014

2013

2012

2006–2010

Dlouhodobý záměr UJEP na léta 2006-2010