Dlouhodobé záměry

2016–2020

Dlou­ho­do­bý záměr UJEP na léta 2016–2020 
Pří­lo­ha DZ UJEP  2016–2020
Insti­tu­ci­o­nál­ní plán UJEP pro roky 2016–2018
Insti­tu­ci­o­nál­ní plán UJEP pro roky 2019–2020

2019

2018

2017

2016

2011–2015

Dlou­ho­do­bý záměr UJEP na léta 2011–2015

2015

2014

2013

2012

2006–2010

Dlou­ho­do­bý záměr UJEP na léta 2006–2010