Důležité termíny

Termíny při­jí­ma­cí­ho říze­ní pro aka­de­mic­ký rok 2018/2019 – 3. kolo

Fakulta stroj­ní­ho inženýrství

 

Termíny při­jí­ma­cí­ho říze­ní pro aka­de­mic­ký rok 2018/2019 – 2. kolo

Fakulta stroj­ní­ho inženýrství

Fakulta zdra­vot­nic­kých studií

Fakulta život­ní­ho prostředí

Filozofická fakul­ta

Pedagogická fakul­ta

Přírodovědecká fakul­ta

 

Termíny při­jí­ma­cí­ho říze­ní pro aka­de­mic­ký rok 2018/2019

Fakulta soci­ál­ně ekonomická

Fakulta stroj­ní­ho inženýrství

Fakulta umě­ní a designu

Fakulta zdra­vot­nic­kých studií

Fakulta život­ní­ho prostředí

Filozofická fakul­ta

Pedagogická fakul­ta

Přírodovědecká fakul­ta

 

Termíny při­jí­ma­cí­ho říze­ní pro aka­de­mic­ký rok 2017/2018 – 3. kolo

Fakulta stroj­ní­ho inže­nýr­ství (dří­ve Fakulta výrob­ních tech­no­lo­gií a managementu)

 

Termíny při­jí­ma­cí­ho říze­ní pro aka­de­mic­ký rok 2017/2018 – 2. kolo

Fakulta stroj­ní­ho inže­nýr­ství (dří­ve Fakulta výrob­ních tech­no­lo­gií a managementu)

Fakulta zdra­vot­nic­kých studií

Fakulta život­ní­ho prostředí

Filozofická fakul­ta

Přírodovědecká fakul­ta

 

Termíny při­jí­ma­cí­ho říze­ní pro aka­de­mic­ký rok 2017/2018