Důležité termíny

Termíny při­jí­ma­cí­ho říze­ní pro aka­de­mic­ký rok 2018/2019

Fakulta umě­ní a desig­nu

 

Termíny při­jí­ma­cí­ho říze­ní pro aka­de­mic­ký rok 2017/2018 – 3. kolo

Fakulta stroj­ní­ho inže­nýr­ství (dří­ve Fakulta výrob­ních tech­no­lo­gií a manage­men­tu)

 

Termíny při­jí­ma­cí­ho říze­ní pro aka­de­mic­ký rok 2017/2018 – 2. kolo

Fakulta stroj­ní­ho inže­nýr­ství (dří­ve Fakulta výrob­ních tech­no­lo­gií a manage­men­tu)

Fakulta zdra­vot­nic­kých stu­dií

Fakulta život­ní­ho pro­stře­dí

Filozofická fakul­ta

Přírodovědecká fakul­ta

 

Termíny při­jí­ma­cí­ho říze­ní pro aka­de­mic­ký rok 2017/2018