Triumf paměti, soumrak vzpomínání: Fenomenologie a památková péče