Odborný asistent/ka ateliéru Grafický design 2 FUD - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Odborný asistent/ka ateliéru Grafický design 2 FUD

  Děkan Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

  vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

  odborného asistenta/ku ateliéru Grafický design 2

   

  Počet volných míst/Pozice/Obor činnosti: 

  1/ odborného asistenta/ku v ateliéru Grafický design 2 a na Katedře vizuální komunikace

  Požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání v oboru 
  • aktivní praxe v oboru grafického designu
  • přehled o dění v oboru na tuzemské i mezinárodní scéně
  • orientace v technologii oboru
  • dobrá znalost anglického jazyka
  • dobré organizační a komunikační schopnosti

  Výše úvazku: 100 % zákonné pracovní doby

  Předpokládaný nástup: 01. 10. 2022  

  Místo výkonu: Fakulta umění a designu, Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem 

  Popis pracovních podmínek/Možnosti kariérního růstu: Kariérní růst se řídí Kariérním řádem UJEP a platnými předpisy fakulty.  

  Nabízíme:  

  • příjemné a klidné pracovní prostředí
  • zaměstnanecké stravování, příjemné a moderní pracovní zázemí  
  • další zaměstnanecké benefity (možnost účastnit se vzdělávacích akcí a workshopů, pracovní stáže v rámci Erasmu, rekreační středisko Bukovina a mnoho dalšího) 

  Informace o výběrovém řízení a kritériích výběru:  

  Během výběrového řízení představí uchazeči Portfolio tvůrčí činnosti formou prezentace v elektronické, případně i v tištěné podobě.

  K přihlášce přiložte:  

  • přihlášku
  • profesní životopis
  • úředně ověřené doklady o vzdělání, případně akademických titulech
  • přehled umělecké, pedagogické a tvůrčí činnosti
  • čestné prohlášení o morální bezúhonnosti
  • souhlas se zpracováním osobních údajů v evidenci uchazečů o zaměstnání

  ___________________________________________________________________________________________ 

   

  Bližší informace: 

  Asistent ateliéru vykonává pedagogickou, tvůrčí a organizační práci v rámci ateliérové výuky pod vedením vedoucího ateliéru. Součástí náplně práce je také výuka odborných předmětů na Katedře vizuální komunikace, které přímo souvisejí s grafickým designem. Předpokladem je vlastní tvůrčí činnost a aktivní spolupráce na dalších činnostech fakulty.

  Se zaměřením ateliéru je možné se blíže seznámit na webových stránkách: 

  https://fud.ujep.cz/atelier/graficky-design-ii/

  http://gd2.cz

  Další případné otázky můžete zasílat vedoucímu Katedry vizuální komunikace MgA. Pavlu Fričovi na e-mail:

  Přihlášky se všemi náležitostmi (viz výše) a souhlasem se zpracováním osobních údajů v evidenci uchazečů o zaměstnání vedené za účelem účasti v nadcházejících výběrových řízeních podle čl. 6 odst.  1 písm. b) GDPR https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2021/11/Souhlas-GDPR-11-2021.docx zasílejte poštou na Zaměstnanecký odbor UJEP v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem nebo e-mailem na adresu do 31. 08. 2022.

  Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše organizace Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČO: 44555601, se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, tel. 475 286 317, e-mail: , zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na výše uvedenou pracovní pozici. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracované osobní údaje patří jméno a příjmení, bydliště, e-mailová adresa, údaje o Vašem vzdělání a dosavadních pracovních zkušenostech a příp. další údaje, které 

  nám sami poskytnete v zaslaných dokumentech. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, která jistě nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší společnosti, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se také můžete obrátit se stížností. Další informace o ochraně osobních údajů, zpracovávaných
  Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem naleznete zde: https://www.ujep.cz/cs/zasady-zpracovani-osobnich udaju.