Akademický pracovník FUD

  Děkan Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem

  vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků

  Katedra dějin a teorie umění

  • odborný asistent pro výuku předmětů Právo, Autorské právo a praxe a Ediční činnost (úvazek 0,5)

  Katedra vizuální komunikace

  • odborný asistent pro výuku předmětů v oblasti tvorby písma (úvazek 0,5)

  Katedra užitého umění

  • odborný asistent ateliéru Sklo (úvazek 1,0)
  Předpokládaný nástup:
  • od 01. 01. 2020
  Požadavky:
  • VŠ vzdělání v oboru (MgA)
  • předložení portfolia, případně přehledu o dosavadní činnosti v daném oboru
  • dobrá znalost anglického jazyka
  • komunikativnost a administrativní zkušenosti
  • morální bezúhonnost

   

  Bližší informace: http://www.ujep.cz nebo u tajemníka fakulty pana Mgr. Miroslava Matouška, tel.: 475 285 123.

  Přihlášky s profesním životopisem, ověřenými doklady o akademických a vědecko-pedagogických titulech, přehledem tvůrčí, pedagogické a publikační činnosti, a souhlasem se zpracováním osobních údajů v evidenci uchazečů o zaměstnání vedené za účelem účasti v nadcházejících výběrových řízeních podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2019/09/SouhlasGDPR.docx zasílejte poštou do 13. 12. 2019 na Zaměstnanecký odbor UJEP v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96  Ústí nad Labem, e-mail: .

  Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše organizace Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČO: 44555601, se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, tel. 475 286 341, e-mail: , zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na výše uvedenou pracovní pozici. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracované osobní údaje patří jméno a příjmení, bydliště, e-mailová adresa, údaje o Vašem vzdělání a dosavadních pracovních zkušenostech a příp. další údaje, které nám sami poskytnete v zaslaných dokumentech. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, která jistě nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší společnosti, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se také můžete obrátit se stížností. Další informace o ochraně osobních údajů, zpracovávaných Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem naleznete zde: https://www.ujep.cz/cs/zasady-zpracovani-osobnich-udaju.

  Zaměstnavatel si vyhrazuje právo vybrat si uchazeče.