Asistent/ka vedoucího katedry FUD UJEP - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Asistent/ka vedoucího katedry FUD UJEP

  Děkan Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

  vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

  Asistentka / asistent vedoucího katedry

   

  Počet volných míst/Pozice/Obor činnosti:

  2 / Asistentka / asistent vedoucího katedry

  Požadavky na uchazeče:

  • používání informačních, studijních a účetních systémů
  • minimálně bakalářský titul
  • komunikace v anglickém jazyce
  • dobrá znalost práce na PC (MS Office–Excel, Word atd., případně aplikace Adobe)
  • řidičský průkaz skupiny B
  • organizační schopnosti, komunikativnost, flexibilita

  Výše úvazku: 100% zákonné pracovní doby

  Předpokládaný nástup: 01. 09. 2022

  Místo výkonu: Fakulta umění a designu, Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem

  Nabízíme: 

  • příjemné a klidné pracovní prostředí
  • zaměstnanecké stravování, příjemné a moderní pracovní zázemí
  • další zaměstnanecké benefity (možnost účastnit se vzdělávacích akcí a workshopů, rekreační středisko Bukovina a mnoho dalšího)

  Pracovní náplň

  • agenda spojená se studijními a organizačními záležitostmi kateder
  • spolupráce se studijním oddělením a zahraničním oddělením
  • spolupráce na organizaci fakultních aktivit, projektů a událostí

  ___________________________________________________________________________________________

  Bližší informace:

  Případné další dotazy zasílejte na e-mailovou adresu tajemníka fakulty pana Mgr. Miroslava Matouška:

   

  Přihlášky se všemi náležitostmi (viz výše) a souhlasem se zpracováním osobních údajů v evidenci uchazečů o zaměstnání vedené za účelem účasti v nadcházejících výběrových řízeních podle čl. 6 odst.  1 písm. b) GDPR https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2021/11/Souhlas-GDPR-11-2021.docx zasílejte poštou na Zaměstnanecký odbor UJEP v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem nebo -mailem na adresu do 30. 07. 2022

  Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše organizace Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČO: 44555601, se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, tel. 475 286 317, e-mail: , zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na výše uvedenou pracovní pozici. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracované osobní údaje patří jméno a příjmení, bydliště, e-mailová adresa, údaje o Vašem vzdělání a dosavadních pracovních zkušenostech a příp. další údaje, které nám sami poskytnete v zaslaných dokumentech. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, která jistě nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší společnosti, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se také můžete obrátit se stížností. Další informace o ochraně osobních údajů, zpracovávaných Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem naleznete zde: https://www.ujep.cz/cs/zasady-zpracovani-osobnich udaju.