Docent Katedry dějin a teorie umění FUD - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Docent Katedry dějin a teorie umění FUD

  Děkan Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

  vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

  docenta/ky na Katedře dějin a teorie umění FUD UJEP 

  se zaměřením na problematiku dějin a teorie současného umění e zaměřením na nová média

   

   

  Počet volných míst/Pozice/Obor činnosti:

  1/ docent/ka se specializací na problematiku dějin a teorie současného umění se zaměřením na nová média 

  Požadavky:

  • přímá výuka minimálně 9 hodin týdně při úvazku 1,0 (jedná se o průměrnou hodinovou povinnost výuky v součtu zimního a letního semestru) a další související pedagogická činnost
  • realizace části výuky v anglickém jazyce pro studenty českých i anglických studijních programů
  • aktivní výzkumná, tvůrčí, umělecká a publikační činnost v rámci Katedry dějin a teorie umění FUD UJEP
  • docent na Katedře dějin a teorie umění pro výuku v rámci bakalářských programů Design a Výtvarná umění, magisterských navazujících programů Design, Výtvarná umění, Fine Arts a Kurátorská studia a doktorského studijního programu Vizuální komunikace s povinností realizovat výuku v českém i anglickém jazyce

  Výše úvazku: 100 % zákonné pracovní doby

  Předpokládaný nástup: 01. 10. 2022

  Místo výkonu: Fakulta umění a designu, Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem

  Popis pracovních podmínek/Možnosti kariérního růstu: Kariérní růst se řídí Kariérním řádem UJEP a platnými předpisy fakulty.

  Nabízíme: 

  • příjemné a klidné pracovní prostředí
  • zaměstnanecké stravování, příjemné a moderní pracovní zázemí
  • další zaměstnanecké benefity (možnost účastnit se vzdělávacích akcí a workshopů, pracovní stáže v rámci Erasmu, rekreační středisko Bukovina a mnoho dalšího)

  Přihláška musí obsahovat:

  • doklad o absolvování magisterského studia, doklad o získaném akademickém titulu docent
  • profesní životopis
  • seznam dosavadní tvůrčí výzkumné a umělecké činnosti
  • stručnou koncepci výuky
  • stručnou koncepci budoucí tvůrčí činnosti
  • čestné prohlášení o morální bezúhonnosti

  ___________________________________________________________________________________________

  Bližší informace:

  Případné další dotazy k obsahu studia zasílejte na e-mail vedoucího Katedry dějin a teorie umění prof. Mgr. Michala Kolečka, Ph.D.:

  Případné dotazy k systému výběrového řízení posílejte na adresu:

   Přihlášky se všemi náležitostmi (viz výše) a souhlasem se zpracováním osobních údajů v evidenci uchazečů o zaměstnání vedené za účelem účasti v nadcházejících výběrových řízeních podle čl. 6 odst.  1 písm. b) GDPR https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2021/11/Souhlas-GDPR-11-2021.docx zasílejte poštou na Zaměstnanecký odbor UJEP v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem nebo e-mailem na adresu do 022.31. 08. 2022

  Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše organizace Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČO: 44555601, se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, tel. 475 286 317, e-mail: , zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na výše uvedenou pracovní pozici. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracované osobní údaje patří jméno a příjmení, bydliště, e-mailová adresa, údaje o Vašem vzdělání a dosavadních pracovních zkušenostech a příp. další údaje, které nám sami poskytnete v zaslaných dokumentech. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, která jistě nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší společnosti, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se také můžete obrátit se stížností. Další informace o ochraně osobních údajů, zpracovávaných Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem naleznete zde: https://www.ujep.cz/cs/zasady-zpracovani-osobnich udaju.