Docent/profesor a odborný asistent FF

   

  Pracoviště: UJEP

  Fakulta: Filozofická fakulta

  Termín výběrového řízení: čtvrtek 20. 02. 2020

   

  Děkanka Filozofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem vypisuje výběrové řízení

  na obsazení místa

  DOCENTA/PROFESORA (garanta předmětů)

  • na Katedře historie FF se specializací na problematiku předmoderních dějin s důrazem na metodologii
  • předpokládá se praxe, odpovídající odborná a publikační činnost
  • úvazek 50 %
  • nástup dle dohody.

  ODBORNÉHO ASISTENTA/DOCENTA (garanta předmětů)

  • na Katedře historie FF se specializací na problematiku dějin pravěku a starověku
  • předpokládá se praxe, odpovídající odborná a publikační činnost
  • úvazek 50 %
  • předpokládaný nástup 9/2020, jinak dle dohody.

   ODBORNÉHO ASISTENTA (garanta předmětů)

  • na Oddělení archivnictví a pomocných věd historických při Katedře historie FF se specializací na oblast spisové služby (analogové i digitální) a problematiku současného archivnictví v České republice i mezinárodním prostředí
  • předpokládá se praxe, odpovídající odborná a publikační činnost, dokončené postgraduální vzdělání (Ph.D.) odpovídajícího zaměření, popř. dokončení nejpozději v září 2020
  • úvazek 50 %
  • předpokládaný nástup 9/2020, jinak dle dohody.

  ODBORNÉHO ASISTENTA (garanta předmětů)

  • na Oddělení archivnictví a pomocných věd historických při Katedře historie FF se specializací na oblast na pomocné vědy historické, dějiny správy a edice pramenů (vše především 19. a 20. století) a dobrá orientací v problematice digitálního archivnictví
  • předpokládá se praxe, odpovídající odborná a publikační činnost, dokončené postgraduální vzdělání (Ph.D.) odpovídajícího zaměření, popř. dokončení nejpozději v září 2020
  • úvazek 100 %
  • předpokládaný nástup 9/2020, jinak dle dohody.

  ODBORNÉHO ASISTENTA/DOCENTA (garanta předmětů)

  • na Katedře politologie a filozofie FF se specializací na ekonomii a ekonomické teorie. Předpokládá se praxe, odpovídající odborná a publikační činnost, v případě odborného asistenta dokončené postgraduální vzdělání (Ph.D.) odpovídajícího zaměření, popř. dokončení nejpozději v září 2020
  • úvazek 50 %
  • předpokládaný nástup 9/2020, jinak dle dohody.

  DOCENTA (garanta předmětů, s výhledem garanta studijního programu)

  • na Katedře politologie a filozofie FF se specializací na politickou filozofii. Předpokládá se praxe, odpovídající odborná a publikační činnost, minimálně zahájené habilitační řízení odpovídajícího zaměření, popř. dokončení nejpozději v září 2020
  • úvazek 100 %
  • předpokládaný nástup 9/2020, jinak dle dohody.

  ODBORNÉHO ASISTENTA

  • na Katedře germanistiky FF se specializací na didaktiku německého jazyka, optimálně s přesahem do lingvistiky
  • předpokládá se praxe, výborné jazykové znalosti, schopnost tvůrčí a týmové práce, minimálně zahájené postgraduální studium (Ph.D.) odpovídajícího zaměření
  • úvazek 100 %
  • předpokládaný nástup 9/2020, jinak dle dohody.

   

  Přihlášky s profesním životopisem, ověřenými doklady o akademických a vědecko-pedagogických titulech, přehledem tvůrčí, pedagogické a publikační činnosti, a souhlasem se zpracováním osobních údajů v evidenci uchazečů o zaměstnání vedené za účelem účasti v nadcházejících výběrových řízeních podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2019/09/SouhlasGDPR.docx zasílejte poštou do 09. 02. 2020 na Zaměstnanecký odbor UJEP v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96  Ústí nad Labem, e‑mail: .

  Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše organizace Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČO: 44555601, se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, tel. 475 286 341, e‑mail: , zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na výše uvedenou pracovní pozici. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracované osobní údaje patří jméno a příjmení, bydliště, e‑mailová adresa, údaje o Vašem vzdělání a dosavadních pracovních zkušenostech a příp. další údaje, které nám sami poskytnete v zaslaných dokumentech. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, která jistě nepřekročí 3 měsíce.Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší společnosti, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se také můžete obrátit se stížností.Další informace o ochraně osobních údajů zpracovávaných Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem naleznete zde: https://www.ujep.cz/cs/zasady-zpracovani-osobnich-udaju.