Klub absolventů - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Klub absolventů

Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
 

 

 

Hotovo? Gratulujeme! A víte co? Nemusí to skončit rozchodem. Pojďme zůstat v kontaktu.

Proč?

Chceme vědět, jak se vám po absolvování studia u nás daří. Zajímá nás, jestli se věnujete oboru nebo se vydáváte jiným směrem. Jestli zůstáváte v regionu nebo jste zahnízdili jinde. Rádi se dozvíme o vašich úspěších a budeme na vás pyšní. Ale chceme slyšet i o všem, co vám při dalším uplatnění působí potíže. Je to pro nás ta nejlepší zpětná vazba, díky níž můžeme univerzitu rozvíjet a vylepšovat.

Co z toho můžete mít vy?

Širokou síť kontaktů, intelektuální, ale i materiální zázemí moderní vzdělávací instituce. Setkání, příležitosti a nevysychající zdroj inspirace pro svou práci. A pocit, že jste už navždycky součástí dobrodružného příběhu univerzity severu, která spoluutváří budoucnost tohohle regionu.

I když jste přednáškové sály naší univerzity již opustili, zůstanete už napořád její součástí stejně, jako UJEP zůstane součástí vašeho života. Aby nám všem byly takto vybudované vztahy prospěšné i do dalších let, založila UJEP Spolek absolventů. Rádi s vámi zůstáváme v kontaktu a věříme, že spolek bude pomáhat s udržováním kontaktů i mezi vámi navzájem.

Posláním Spolku je:

 • informování abolventů o činnosti a záměrech univerzity,
 • pořádání přátelských setkání a dalších akcí,
 • podpora absolventů v jejich dalším rozvoji.

Jaké jsou možnosti vzájemné spolupráce?

 • spolupráce s univerzitním časopisem,
 • prezentace produktů a služeb vaší společnosti na univerzitě,
 • možnost účastnit se odborných přednášek a akcí fakult a pracovišť univerzity,
 • vystoupení s vlastní odbornou přednáškou na odborných pracovištích a katedrách fakult podle vašeho profesního zaměření,
 • nabídka brigád studentům či pracovních příležitostí absolventům univerzity ve vaší společnosti,
 • podpora organizování společných odborných projektů či zakázek,
 • poskytování odborných informací a odborných publikací vydávaných univerzitou,
 • nabídka stáží, odborných akcí, exkurzí studentům univerzity na Vašem pracovišti,
 • pomoc při organizování absolventských srazů,
 • finanční podpora činnosti univerzity,
 • a další dle vašeho zájmu.

Těšíme se na spolupráci s vámi.

e-mailová adresa: .

O klub absolventů pečuje:

Bc. Michaela Hnidová, DiS.
telefon: 475 286 281 nebo 601 129 851
e-mail: 

REGISTRACE DO KLUBU ABSOLVENTŮ

SLEVY A VÝHODY