Klub absolventů – kontakty - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Klub absolventů – kontakty

e-mailová adresa: .

O spolek absolventů pečuje:

Bc. Michaela Hnidová, DiS.
telefon: 475 286 281 nebo 601 129 851
e-mail:

Kontakty na fakulty:

Fakulta sociálně ekonomická
doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.
proděkan pro vnější vztahy
Moskevská 54, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 284 719
e-mail:

Fakulta umění a designu
PhDr. Mgr. Jaroslav Polanecký, Ph.D.
proděkan pro vnější vztahy
Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 285 116
e-mail:

Fakulta strojního inženýrství
doc. Ing. Štefan Husár, PhD.
proděkan pro vnější vztahy
Na Okraji 1001/7, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 285 519
e-mail:

Fakulta životního prostředí
Mgr. Miloslav Kolenatý
proděkan pro vnější vztahy
Králova Výšina 7, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 284 139
e-mail:

Filozofická fakulta
Mgr. David Tomíček, Ph.D.
proděkan pro vědu a zahraniční vztahy
České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 286 410
e-mail:

Pedagogická fakulta
Mgr. Zuzana Procházková, Ph.D.
proděkanka pro rozvoj a vztahy fakulty
České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 283 164
e-mail:

Přírodovědecká fakulta
prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.
proděkanka pro vědu a zahraniční vztahy
České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 283 188
e-mail:

Fakulta zdravotnických studií
PhDr. Hana Kynštová, Ph.D.
proděkanka pro vědu a zahraniční vztahy
Velká Hradební 13, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 284 277
e-mail: