Klub absolventů - registrace - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Klub absolventů – registrace

FSE FSI FUD FZS FŽP FF PF PřF

Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle těchto podmínek.

 

Vyplněním osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu vyjadřujete souhlas s jejich zpracováním za účelem členství ve Spolku absolventů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, IČ 44555601 (dále "UJEP"). Tyto osobní údaje budou zpracovávány v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení EU č. 2016/679) a souvisejícími právními předpisy po dobu trvání Vašeho členství ve spolku. Osobní údaje nebudou svévolně předávány žádnému jinému subjektu. UJEP jako správce těchto osobních údajů zachová právo na přístup k těmto údajům, na jejich opravy, omezení zpracování, právo na výmaz a přenositelnost. V případě pochybností o zákonnosti zpracování je možné podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Souhlas s uvedeným zpracováním osobních údajů je možné kdykoli odvolat sdělením na e-mail (doplňte email, telefon, adresu...). Pověřence pro ochranu osobních údajů je možné kontaktovat na e-mailu nebo tel. č. 475 286 350, 720 073 202.