Koordinátoři - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Koordinátoři

Rektorát – oddělení pro vnější vztahy

Ing. Gabriela Krečová
institucionální koordinátorka (meziinstitucionální smlouvy)
MFC, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: 475 286 277

Ing. Jana Nikl
koordinátorka (vyjíždějící studenti na studijní pobyty, přijíždějící studenti)
MFC, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: 475 286 272

Ing. Helena Kovalová
koordinátorka (vyjíždějící studenti na praktické stáže)
MFC, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: 475 286 231

Mgr. Tereza Krylová
koordinátorka (vyjíždějící zaměstnanci)
MFC, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: 475 286 271

Fakultní koordinátoři

Fakulta sociálně ekonomická

Mgr. Jitka Dvořáková
Moskevská 54, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: 475 284 718

Fakulta strojního inženýrství

Ing. Sabina Cermanová 
Pasteurova 3334/7, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: 475 285 544,  723 886 076

Fakulta umění a designu

Markéta Vlčková
Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: 475 285 225

Fakulta zdravotnických studií

Mgr. Michaela Kotrba
Velká Hradební 13, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: 475 284 266

Fakulta životního prostředí

Ing. Jiří Moravec MBA, Ph.D.
CPTO, Pasteurova 15, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: 475 284 115

Filozofická fakulta

Mgr. Monika Stržínková
Pasteurova 13, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: 475 286 400

Pedagogická fakulta

Mgr. Karolina Jánská Neumann
České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: 475 283 175

Přírodovědecká fakulta

Ing. Michaela Bobková
CPTO, Pasteurova 15, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: 475 286 656