Koordinátoři

Rektorát – oddělení pro vnější vztahy

Ing. Gabriela Krečová
institucionální koordinátorka (meziinstitucionální smlouvy)
MFC, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: 475 286 277

Ing. Jana Nikl
koordinátorka (vyjíždějící studenti na studijní pobyty, přijíždějící studenti)
MFC, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: 475 286 272

Ing. Lenka Satrapová
koordinátorka (vyjíždějící studenti na praktické stáže)
MFC, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: 475 286 231

Mgr. Tereza Krylová
koordinátorka (vyjíždějící zaměstnanci)
MFC, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: 475 286 271

Fakultní koordinátoři

Fakulta sociálně ekonomická

Mgr. Jitka Dvořáková
Moskevská 54, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: 475 284 718

Fakulta strojního inženýrství

Ing. Petra Jeřábková 
Pasteurova 3334/7, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: 475 285 544

Fakulta umění a designu

Markéta Vlčková
Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: 475 285 225

Fakulta zdravotnických studií

Ing. Helena Kovalová
Sociální péče 3652/13, 400 11 Ústí nad Labem
tel.: 475 284 266

Fakulta životního prostředí

Bc. David Žižka
CPTO, Pasteurova 15, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: 475 284 154

Filozofická fakulta

Mgr. Kristina Koudelková
Pasteurova 13, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: 475 286 408

Pedagogická fakulta

Markéta Vlčková
České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: 475 283 165

Přírodovědecká fakulta

Mgr. Daniel Rydval
CPTO, Pasteurova 15, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: 475 286 656