Koordinátoři - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Koordinátoři

Rektorát – oddělení pro vnější vztahy

Ing. Gabriela Krečová
institucionální koordinátorka (meziinstitucionální smlouvy)
MFC, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 286 277

Ing. Jana Kubátová
koordinátorka (studijní pobyty, přijíždějící studenti)
MFC, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 286 272

Ing. Helena Kovalová
koordinátorka (praktické stáže)
MFC, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 286 231

Mgr. Tereza Krylová
koordinátorka (vyjíždějící zaměstnanci)
MFC, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 286 271

Fakultní koordinátoři

Fakulta sociálně ekonomická

Mgr. Jitka Ježková
Moskevská 54, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 284 718

Fakulta strojního inženýrství

Ing. Lucie Melničáková
Pasteurova 3334/7, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 285 555

Fakulta umění a designu

Markéta Vlčková
Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 285 225

Fakulta zdravotnických studií

Ing. Nela Brzobohatá
Velká Hradební 13, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 284 266

Fakulta životního prostředí

Ing. Jiří Moravec MBA, Ph.D.
Králova Výšina 7, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 284 115

Filozofická fakulta

Mgr. Jana Burdová
Pasteurova 13, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 286 400

Pedagogická fakulta

Mgr. Jana Klenerová
České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 283 165

Přírodovědecká fakulta

Ing. Michaela Bobková
České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 283 154