Norské fondy a fondy EHP

Program Spolupráce škol a stipendia

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Dům zahraniční spolupráce uspořádala pro studenty a pracovníky univerzity Informační seminář „Norské fondy a fondy EHP“ – CZ 07 Program Spolupráce škol a stipendia. Prezentace ze semináře jsou k dispozici zde a zde.

Aktuální výzvy

Seminář pro příjemce a další zájemce na téma „Environmental Issues in Bilateral Cooperation in Education“ pořádaný v Brně. Registrační formulář k dispozici zde. Více informací naleznete zde.

V rámci Programu Spolupráce škol a stipendia (Norské fondy a fondy EHP) jsou podporovány:

  • projekty mobilit (zde žádají jak školy, tak studenti a pracovníci škol individuálně)
  • projekty institucionální spolupráce (zde žádají školy)

Pokud jste studentem UJEP a máte zájem o zahraniční pobyt v Norsku, využijte této možnosti, zajistěte si:

  • akceptační dopis na zahraniční VŠ („Letter of Acceptance“),
  • doporučující dopis z české VŠ a potvrzení o studiu
  • podejte žádost v řádném termínu elektronicky i poštou

Text výzvy je k dispozici zde.
Zkušenosti stipendistů naleznete zde.
Informace o termínech informačních seminářů, webinářů a konzultací jsou k dispozici zde.

Zapojenými zeměmi v rámci programu a možnými hostitelskými zeměmi/projektovými partnery jsou: