Oddělení pro vnější vztahy

Úřední hodiny pro studenty:

pon­dě­lí a stře­da: 13:00 – 15:00 h
úte­rý a čtvr­tek: 08:00 – 11:00 h
Návštěvy mimo výše uve­de­né úřed­ní hodi­ny jsou mož­né pou­ze po před­cho­zí domluvě.