Oddělení pro vnější vztahy

Upozornění:

 

V ter­mí­nu od 8. 10. do 31. 10. 2018 budou ome­ze­ny úřed­ní hodi­ny následovně:

pon­dě­lí  13:00 – 15:00 h

čtvr­tek: 08:00 – 11:00 h

 

Návštěvy mimo výše uve­de­né úřed­ní hodi­ny jsou mož­né pou­ze po před­cho­zí domluvě.