Oddělení pro vnější vztahy

Úřed­ní hodi­ny pro stu­den­ty:

 

V ter­mí­nu od 24. 6. do 28. 6. 2019 jsou úřed­ní hodi­ny zru­še­ny.

pon­dě­lí a stře­da: 13:00 – 15:00 h

úte­rý a čtvr­tek: 08:00 – 11:00 h

 

Návštěvy mimo výše uve­de­né úřed­ní hodi­ny jsou mož­né pou­ze po před­cho­zí domluvě.