Proces zařazování na rok 2023 - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Proces zařazování na rok 2023

Výběr studentů do projektu UNIS 2023 byl ukončen. Vybraní studenti byli přímo osloveni a tuto informaci vědí. Ostatní žadatelé nebyli přijati – těmto a popř. dalším zájemcům je nabídnuto tzv. “interní členství na UJEP”  (obdobné podmínky a služby, nikoli však stipendium).  

S pozdravem Mgr. Jan Kresta, Ph.D.

koordinátor Vysokoškolského sportovního centra na UJEP