Průmyslové podniky

AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

Stručný předmět činnosti:  výroba leteckých celků
Forma spolupráce: • zadávání a konzultace bakalářských a diplomových prací
• odborná praxe studentů v podnicích
• exkurze studentů v podnicích
• přednášky na UJEP pro studenty
• účast na akcích pořádaných UJEP
Kontaktní osoba:  Zdeňka Nováková
E-mail:  
Tel:  255 762 236
Web:  www.aero.cz

Aisan Industry Czech s.r.o.

Stručný předmět činnosti: výroba palivových čerpadel, modulů, škrtících klapek a hliníkových odlitků pro automobily
Forma spolupráce: • zadávání a konzultace bakalářských a diplomových prací
• odborná praxe studentů v podnicích
• exkurze studentů v podnicích
• přednášky na UJEP pro studenty
• účast na akcích pořádaných UJEP
Kontaktní osoba: Václav Douša
E-mail:
Tel: 777 731 520
Web: www.aisan.cz

Black & Decker (Czech), s.r.o

Stručný předmět činnosti: výroba a montáž elektrického ručního nářadí a profi nářadí včetně příslušenství
Forma spolupráce: • zadávání a konzultace bakalářských a diplomových prací
• exkurze studentů v podnicích
• přednášky na UJEP pro studenty
• účast na akcích pořádaných UJEP
• trainee programy pro studenty
• další aktivity dle aktuálních možností a potřeb B&D University – dle domluvy
Kontaktní osoba: Markéta Řeháková
E-mail:
Tel: 475 319 206, 702 206 405
Web: www.stanleyblackanddecker.com

CzechPak Manufacturing, s.r.o.

Stručný předmět činnosti: výroba a balení nízkokalorických sladidel
Forma spolupráce: • zadávání a konzultace bakalářských a diplomových prací
• odborná praxe studentů v podnicích
• exkurze studentů v podnicích
• přednášky na UJEP pro studenty
• účast na akcích pořádaných UJEP
Kontaktní osoba: Dagmar Hrnčiříková
E-mail:
Tel: 417 546 341
Web: www.merisant.com

Eaton Industries s.r.o.

Stručný předmět činnosti: výroba – automotive sekce
Forma spolupráce: • zadávání a konzultace bakalářských a diplomových prací
• odborná praxe studentů v podnicích
• exkurze studentů v podnicích
• přednášky na UJEP pro studenty
• účast na akcích pořádaných UJEP
Kontaktní osoba: Blanka Mikšová
E-mail:
Tel: 474 313 132
Web: www.eaton.com

Flexfill s.r.o.

Stručný předmět činnosti: výroba chemických a mikrobiologických produktů, včetně výzkumu a vývoje, vlastní mikrobiologická laboratoř, součást americké korporace NCH
Forma spolupráce: • zadávání a konzultace bakalářských a diplomových prací
• exkurze studentů v podnicích
• účast na akcích pořádaných UJEP
Kontaktní osoba: Jana Nedvědová, personální oddělení
E-mail:
Tel: 416 429 221
Web: www.flexfill.cz

Chart Ferox, a.s.

Stručný předmět činnosti: celosvětově uznávaný výrobce kryogenních zařízení na skladování, dopravu a distribuci zkapalněných technických plynů (O2, N2, Ar), CO2 a uhlovodíků, zejména zkapalněného zemního plynu (LNG)
Forma spolupráce: • zadávání a konzultace bakalářských a diplomových prací
• odborná praxe studentů v podnicích
• exkurze studentů v podnicích
• přednášky na UJEP pro studenty
• účast na akcích pořádaných UJEP
Kontaktní osoba: Jana Doubravová
E-mail:
Tel: 412 507 525, 606 031 291
Web: www.chart-ferox.com

JACER-CZ, a.s.

Stručný předmět činnosti: lesnická činnost, dřevozpracující výroba
Forma spolupráce: • odborná praxe studentů v podnicích
• exkurze studentů v podnicích
• účast na akcích pořádaných UJEP
Kontaktní osoba: Tomáš Novák
E-mail:
Tel: 730 104 551
Web: www.jacer.cz

KNAUF INSULATION spol. s r.o.

Stručný předmět činnosti: výroba minerální izolace
Forma spolupráce: • zadávání a konzultace bakalářských a diplomových prací
• odborná praxe studentů v podnicích
• exkurze studentů v podnicích
• přednášky na UJEP pro studenty
• účast na akcích pořádaných UJEP
• trainee programy pro studenty (i mimo ČR)
• spolupráce na výzkumných a vývojových aktivitách, marketingových aktivitách
Kontaktní osoba: Ing. et Ing. Pavel Michálek
E-mail:
Tel: 724 933 852
Web: http://www.knaufinsulation-krupka.cz/

KS Kolbenschmidt Czech Republic, a. s.

Stručný předmět činnosti: strojírenství – výroba pístů
Forma spolupráce: • zadávání a konzultace bakalářských a diplomových prací
• odborná praxe studentů v podnicích
• exkurze studentů v podnicích
• účast na akcích pořádaných UJEP
Kontaktní osoba: Ing. Martin Křivánek, Bc. Karla Hradecká
E-mail: ,
Tel: 475 303 343, 475 303 112
Web: www.kspg.com

Linet spol. s r.o.

Stručný předmět činnosti: výroba zdravotnických prostředků
Forma spolupráce: • zadávání a konzultace bakalářských a diplomových prací
• odborná praxe studentů v podnicích
• exkurze studentů v podnicích
• přednášky na UJEP pro studenty
• účast na akcích pořádaných UJEP
• mentoring pro studenty, projekty
Kontaktní osoba: Barbora Prajzlerová
E-mail:  
Tel: +420 703 151 038
Web: www.linet.com

LUKRAM s.r.o. / BELDEN Inc.

Stručný předmět činnosti: výroba elektronických součástek – systémová řešení přenosu signálu pro různé segmenty trhu
Forma spolupráce: • zadávání a konzultace bakalářských a diplomových prací
• odborná praxe studentů v podnicích
• exkurze studentů v podnicích
• přednášky na UJEP pro studenty
• účast na akcích pořádaných UJEP
Kontaktní osoba:  Kateřina Svobodová, HR Manager
E-mail:  
Tel:  +420 412 315 797 | Mobile: +420 725 116 789
Web:  www.beldensolutions.com

Materialise s.r.o.

Stručný předmět činnosti: výroba plastových dílů prototypů a malosériových dílů pomocí technologie vakuového lití, využití 3D technologie práškového typu pro barevný tisk a tisk keramiky, možnost využití ostatních aditivních technologií pro 3D tisk výrobků (Stereolitografie, Polyjet, FDM, Laser sintering)
Forma spolupráce: • zadávání a konzultace bakalářských a diplomových prací
• odborná praxe studentů v podnicích
• exkurze studentů v podnicích
• přednášky na UJEP pro studenty
• účast na akcích pořádaných UJEP
• spolupráce na výzkumných a vývojových aktivitách, marketingových  aktivitách
Kontaktní osoba: Ing. Roman Vaibar, Ph.D., MBA
E-mail:
Tel: 608 579 559
Web: www.materialise.cz

NCH Distribution s.r.o.

Stručný předmět činnosti: skladování a distribuce výrobků společnosti Flexfill, dalších výrobních podniků korporace NCH, výroba s využitím kryotechnologie
Forma spolupráce: • zadávání a konzultace bakalářských a diplomových prací
• exkurze studentů v podnicích
• účast na akcích pořádaných UJEP
Kontaktní osoba: Jana Nedvědová, personální oddělení
E-mail:
Tel: 416 429 221
Web: www.nch.com

NETUREN CZECH s.r.o.

Stručný předmět činnosti: metalurgická výroba, zušlechťování kovů
Forma spolupráce: • odborná praxe studentů v podnicích
• exkurze studentů v podnicích
• účast na akcích pořádaných UJEP
• zaměstnání absolventů
Kontaktní osoba: Vlastimil Roflík
E-mail:
Tel: 702 205 060
Web: www.neturen-czech.com

Nexen Tire Europe s.r.o.

Stručný předmět činnosti: chemický průmysl – výroba pneumatik
Forma spolupráce: • odborná praxe studentů v podnicích
• exkurze studentů v podnicích
• účast na akcích pořádaných UJEP
• zaměstnání absolventů
Kontaktní osoba: Jiří Štros
E-mail:
Tel: 735 757 468
Web: www.nexentireczech.cz

O-I Manufacturing Czech Republic, a.s.

Stručný předmět činnosti: výroba skleněných obalů (lahví)
Forma spolupráce: • zadávání a konzultace bakalářských a diplomových prací
• exkurze studentů v podnicích
Kontaktní osoba: Jana Vrábelová
E-mail:
Tel: 417 517 331
Web: www.o-i.com

Ros Czech s.r.o.

Stručný předmět činnosti: výrobní společnost zaměřena na vstřikování plastů a výrobu kinematických sestav
Forma spolupráce: • odborná praxe studentů v podnicích
• exkurze studentů v podnicích
• nabídka pracovních příležitostí
Kontaktní osoba: Bc. Veronika Skuhrovcová, personalista
E-mail: veronika.skuhrovcová@ros.cz
Tel: 476 014 400
Web: www.ros.cz

Seall, s.r.o.

Stručný předmět činnosti: výroba těsnění, návrh, výroba a údržba hydraulických a pneumatických systémů
Forma spolupráce: • odborná praxe studentů v podnicích
Kontaktní osoba: Ing. Petr Vorlíček
E-mail:
Tel: 474 638 800
Web: www.seall.cz

SEKO Aerospace a.s.

Stručný předmět činnosti:  strojírenská výroba – energetika, letectví
Forma spolupráce: • zadávání a konzultace bakalářských a diplomových prací
• odborná praxe studentů v podnicích
• exkurze studentů v podnicích
• účast na akcích pořádaných UJEP
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Šlajcher, personální manažer
E-mail:
Tel: 415 635 579
Web: www.sekogroup.com

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost

Stručný předmět činnosti: výroba a prodej epoxidových a alkydových pryskyřic, včetně tvrdidel a rozpouštědel a dalších chemických látek (hydroxid draselný a sodný, allylchlorid, chlornan sodný, epichlorhydrin, perchloretylen, kyselina chlorovodíková)
Forma spolupráce: • zadávání a konzultace bakalářských a diplomových prací
• odborná praxe studentů v podnicích
• exkurze studentů v podnicích
• účast na akcích pořádaných UJEP

UNIFRAX s.r.o.

Stručný předmět činnosti: výroba žároodolných izolačních materiálů
Forma spolupráce: • odborná praxe studentů v podnicích
• exkurze studentů v podnicích
• účast na akcích pořádaných UJEP
Kontaktní osoba: Mgr. Radek Snášel, vedoucí personálního oddělení
E-mail:
Tel: 417 800 331
Web: www.unifrax.com

WITTE Nejdek, spol. s r.o.

Stručný předmět činnosti: vývoj, testování a výroba zamykacích systémů pro světové automobilky
Forma spolupráce: • zadávání a konzultace bakalářských a diplomových prací
• odborná praxe studentů v podnicích
• exkurze studentů v podnicích
• přednášky na UJEP pro studenty
• účast na akcích pořádaných UJEP
• WITTE Stipendia pro 3.-5.ročník
• WITTE Trainee Program
Kontaktní osoba: Mgr. Martina Poštová, HR marketing
E-mail: ,
Tel: 359 016 998
Web: www.witte-automotive.cz