Spolek absolventů

Milí absolventi,

I když jste přednáškové sály naší univerzity již opustili, zůstanete už napořád její součástí stejně, jako UJEP zůstane součástí vašeho života. Aby nám všem byly takto vybudované vztahy prospěšné i do dalších let, založila UJEP Spolek absolventů. Rádi s vámi zůstáváme v kontaktu a věříme, že spolek bude pomáhat s udržováním kontaktů i mezi vámi navzájem.

Posláním Spolku je:

 • informování abolventů o činnosti a záměrech univerzity,
 • pořádání přátelských setkání a dalších akcí,
 • podpora absolventů v jejich dalším rozvoji.

Jaké jsou možnosti vzájemné spolupráce?

 • spolupráce s univerzitním časopisem,
 • prezentace produktů a služeb vaší společnosti na univerzitě,
 • možnost účastnit se odborných přednášek a akcí fakult a pracovišť univerzity,
 • vystoupení s vlastní odbornou přednáškou na odborných pracovištích a katedrách fakult podle vašeho profesního zaměření,
 • nabídka brigád studentům či pracovních příležitostí absolventům univerzity ve vaší společnosti,
 • podpora organizování společných odborných projektů či zakázek,
 • poskytování odborných informací a odborných publikací vydávaných univerzitou,
 • nabídka stáží, odborných akcí, exkurzí studentům univerzity na Vašem pracovišti,
 • pomoc při organizování absolventských srazů,
 • finanční podpora činnosti univerzity,
 • a další dle vašeho zájmu.

Těšíme se na spolupráci s vámi.

Lenka Satrapová
tel.: 475 286 231
e-mail: