Spolek absolventů – kontakty

e-mailová adresa: .

O spolek absolventů pečuje:

Ing. Lenka Potencová
tel.: 475 286 231,
fax: 475 286 175,
e-mail:

Kontakty na fakulty:

Fakulta sociálně ekonomická
doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.
proděkan pro zahraniční styky
Moskevská 54, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 284 719
fax: +420 475 200 169
e-mail:

Fakulta umění a designu
PhDr. Mgr. Jaroslav Polanecký, Ph.D.
proděkan pro zahraničí a vědu
Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 285 116
fax: +420 475 285 127
e-mail:

Fakulta výrobních technologií a managementu
Ing. Nataša Náprstková, Ph.D.
proděkanka pro vědu a zahraniční vztahy
Pastuerova 7 (Kampus budova H), 400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 285 513
fax: +420 475 285 566
e-mail:

Fakulta životního prostředí
Ing. Martin Neruda, Ph.D.
proděkan pro zahraniční vztahy
Králova Výšina 7, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 284 139
fax: +420 475 284 158
e-mail:

Filozofická fakulta
Mgr. David Tomíček, Ph.D.
proděkan pro vědu a zahraniční vztahy
České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 283 132
fax: +420 475 283 274
e-mail:

Pedagogická fakulta
Mgr. Zuzana Procházková, Ph.D.
proděkan pro rozvoj a zahraniční vztahy
České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 283 122
fax: +420 475 212 053
e-mail:

Přírodovědecká fakulta
prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.
proděkan pro vědu a zahraniční vztahy
České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 283 118
fax: +420 475 212 053
e-mail:

Fakulta zdravotnických studií
PhDr. Hana Kynštová, Ph.D.
proděkanka pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy
Velká Hradební 13, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 284 247
e-mail: