Studie kampusu - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Studie kampusu

Dokumentace k územnímu rozhodnutí

Níže jsou k náhledu vizualizace areálu Kampus UJEP zpracované firmou SIAL, architekti a inženýři spol. s.r.o. Liberec.

Tit a Vizu V 01 (1)

Tit a Vizu V 05 (1)

S _05 sitarchitektonicka pdf S05 1000 (1)

Urbanisticko-architektonická studie

V roce 2008 byla provedena aktualizace architektonicko-urbanistické studie kanceláří ARCH PROJEKT s. r. o. Hlavním podkladem pro vznik a aktualizaci studie byl stavební program sestavený podle požadavků jednotlivých součástí UJEP. Studie přihlíží k předpokládaným finančním zdrojům. Takto aktualizovaná studie se stala podkladem pro výběrové řízení na zhotovení dokumentace k územnímu rozhodnutí. Ve výběrovém řízení zvítězila firma SIAL architekti a inženýři spol. s.r.o. Liberec.

1

2

3

4

5