Vzdělávací instituce

Fakultní základní škola České mládeže 230/2

Stručný před­mět činnosti:
Forma spo­lu­prá­ce: • zadá­vá­ní a kon­zul­ta­ce baka­lář­ských a diplo­mo­vých prací
• odbor­ná pra­xe studentů
• exkur­ze stu­den­tů v instituci
• před­náš­ky na UJEP pro studenty
• účast na akcích pořá­da­ných UJEP
Kontaktní oso­ba: Mgr. Vlasta Rytířová
E-mail:
Tel: 475 209 079, 725 465 414
Web: http://www.zsceskemladeze.cz/

Speciální zvláštní a speciální mateřské školy SZŠ a SMŠ, Teplice

Stručný před­mět činnosti:
Forma spo­lu­prá­ce: • zadá­vá­ní a kon­zul­ta­ce baka­lář­ských a diplo­mo­vých prací
• odbor­ná pra­xe stu­den­tů v podnicích
• exkur­ze stu­den­tů v podnicích
• před­náš­ky na UJEP pro studenty
• účast na akcích pořá­da­ných UJEP
Kontaktní oso­ba: Mgr. Vanda Korandová
E-mail:
Tel:  417 537 428
Web: http://www.spcteplice.cz

SŠS a VOŠ Perspektiva

Forma spo­lu­prá­ce: • zadá­vá­ní a kon­zul­ta­ce baka­lář­ských a diplo­mo­vých prací
• odbor­ná pra­xe studentů
• exkur­ze stu­den­tů v instituci
• před­náš­ky na UJEP pro studenty
• účast na akcích pořá­da­ných UJEP
Kontaktní oso­ba: PhDr. Marie Bílová
E-mail:
Tel: 417 568 912,  602 641 359
Web: http://www.skola-perspektiva.cz/

ZŠ, Bílina

Forma spo­lu­prá­ce: • zadá­vá­ní a kon­zul­ta­ce baka­lář­ských a diplo­mo­vých prací
• odbor­ná pra­xe studentů
• exkur­ze stu­den­tů v instituci
• před­náš­ky na UJEP pro studenty
• účast na akcích pořá­da­ných UJEP
Kontaktní oso­ba: Mgr.Bc. Ivana Svobodová
E-mail:
Tel: 417 823 170
Web: http://www.zslidicka.cz/