Zdravotnická zařízení

Krajská zdravotní, a.s. Ústí nad Labem, Děčín, Chomutov, Most, Teplice

Stručný před­mět činnosti:  zdra­vot­ní služby
Forma spo­lu­prá­ce: • zadá­vá­ní a kon­zul­ta­ce baka­lář­ských a diplo­mo­vých prací
• odbor­ná pra­xe studentů
• exkur­ze stu­den­tů v zařízení
• před­náš­ky na UJEP pro studenty
• účast na akcích pořá­da­ných UJEP
• spo­lupo­řá­dá­ní odbor­ných akcí
• vědec­ko­vý­zkum­ná spolupráce
Kontaktní oso­ba:  Ing. Petr Fiala
E-mail:  
Tel:  477 114 105
Web:  www.kzcr.eu

Lázně Teplice v Čechách, a.s.

Forma spo­lu­prá­ce: • zadá­vá­ní a kon­zul­ta­ce baka­lář­ských a diplo­mo­vých prací
• odbor­ná pra­xe studentů
• exkur­ze stu­den­tů v zařízení
• před­náš­ky na UJEP pro studenty
• účast na akcích pořá­da­ných UJEP
Kontaktní oso­ba: Ing. Jiřina Försterová
E-mail:
Tel: 417 977 141
Web: http://www.lazneteplice.cz/lazenske-domy/nove-lazne/

Městská nemocnice Litoměřice

Stručný před­mět činnosti:  zdra­vot­ní služby
Forma spo­lu­prá­ce: • zadá­vá­ní a kon­zul­ta­ce baka­lář­ských a diplo­mo­vých prací
• odbor­ná pra­xe studentů
• exkur­ze stu­den­tů v zařízení
• před­náš­ky na UJEP pro studenty
• účast na akcích pořá­da­ných UJEP
Kontaktní oso­ba: Ing. Lenka Kalábová
E-mail:
Tel: 416 723 373
Web: http://www.nemocnice-lt.cz/

Nemocnice následné péče Ryjice, příspěvková organizace Ústeckého kraje

Stručný před­mět činnosti:  zdra­vot­ní služby
Forma spo­lu­prá­ce: • zadá­vá­ní a kon­zul­ta­ce baka­lář­ských a diplo­mo­vých prací
• odbor­ná pra­xe studentů
• exkur­ze stu­den­tů v zařízení
• před­náš­ky na UJEP pro studenty
• účast na akcích pořá­da­ných UJEP
Kontaktní oso­ba: MUDr. Jaroslav Müllner
E-mail:
Tel: 472 734 050
Web: http://www.nnpryjice.cz/

REHABILITACE SKŘIVÁNEK, Ústí nad Labem

Forma spo­lu­prá­ce: • zadá­vá­ní a kon­zul­ta­ce baka­lář­ských a diplo­mo­vých prací
• odbor­ná pra­xe studentů
• exkur­ze stu­den­tů v zařízení
• před­náš­ky na UJEP pro studenty
• účast na akcích pořá­da­ných UJEP
Kontaktní oso­ba: Sylva Landová
E-mail:
Tel: 472 773 154
Web:

REHACENTRUM s.r.o., Děčín

Forma spo­lu­prá­ce: • zadá­vá­ní a kon­zul­ta­ce baka­lář­ských a diplo­mo­vých prací
• odbor­ná pra­xe studentů
• exkur­ze stu­den­tů v zařízení
• před­náš­ky na UJEP pro studenty
• účast na akcích pořá­da­ných UJEP
Kontaktní oso­ba: Iva Nováková
E-mail:
Tel: 412 513 269
Web: http://www.rehacentrumdecin.cz/

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené ARKADIE, o.s.s

Forma spo­lu­prá­ce: • zadá­vá­ní a kon­zul­ta­ce baka­lář­ských a diplo­mo­vých prací
• odbor­ná pra­xe studentů
• exkur­ze stu­den­tů v zařízení
• před­náš­ky na UJEP pro studenty
• účast na akcích pořá­da­ných UJEP
Kontaktní oso­ba: Ing. Lenka Machaloušová
E-mail:
Tel: 417 563 450
Web: www.arkadie.cz

Ústecká poliklinika, s.r.o., Ústí nad Labem

Stručný před­mět činnosti:  zdra­vot­ní služby
Forma spo­lu­prá­ce: • zadá­vá­ní a kon­zul­ta­ce baka­lář­ských a diplo­mo­vých prací
• odbor­ná pra­xe stu­den­tů fyzi­o­te­ra­pie a ergoterapie
• exkur­ze stu­den­tů v zařízení
• před­náš­ky na UJEP pro studenty
• účast na akcích pořá­da­ných UJEP
Kontaktní oso­ba: MUDr. Jiří Madar
E-mail:
Tel: 477 102 160
Web: http://www.usteckapoliklinika.cz/

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Forma spo­lu­prá­ce: • zadá­vá­ní a kon­zul­ta­ce baka­lář­ských a diplo­mo­vých prací
• odbor­ná pra­xe studentů
• exkur­ze stu­den­tů v zařízení
• před­náš­ky na UJEP pro studenty
• účast na akcích pořá­da­ných UJEP
• jiná spo­lu­prá­ce (uveď­te)
Kontaktní oso­ba: Ing. Pavel Bernáth
E-mail:
Tel: 477 751 122
Web: http://www.zuusti.cz/