Zdravotnická zařízení

Krajská zdravotní, a.s. Ústí nad Labem, Děčín, Chomutov, Most, Teplice

Stručný předmět činnosti:  zdravotní služby
Forma spolupráce: • zadávání a konzultace bakalářských a diplomových prací
• odborná praxe studentů
• exkurze studentů v zařízení
• přednášky na UJEP pro studenty
• účast na akcích pořádaných UJEP
• spolupořádání odborných akcí
• vědeckovýzkumná spolupráce
Kontaktní osoba:  Ing. Petr Fiala
E-mail:  
Tel:  477 114 105
Web:  www.kzcr.eu

Lázně Teplice v Čechách, a.s.

Forma spolupráce: • zadávání a konzultace bakalářských a diplomových prací
• odborná praxe studentů
• exkurze studentů v zařízení
• přednášky na UJEP pro studenty
• účast na akcích pořádaných UJEP
Kontaktní osoba: Ing. Jiřina Försterová
E-mail:
Tel: 417 977 141
Web: http://www.lazneteplice.cz/lazenske-domy/nove-lazne/

Městská nemocnice Litoměřice

Stručný předmět činnosti:  zdravotní služby
Forma spolupráce: • zadávání a konzultace bakalářských a diplomových prací
• odborná praxe studentů
• exkurze studentů v zařízení
• přednášky na UJEP pro studenty
• účast na akcích pořádaných UJEP
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Kalábová
E-mail:
Tel: 416 723 373
Web: http://www.nemocnice-lt.cz/

Nemocnice následné péče Ryjice, příspěvková organizace Ústeckého kraje

Stručný předmět činnosti:  zdravotní služby
Forma spolupráce: • zadávání a konzultace bakalářských a diplomových prací
• odborná praxe studentů
• exkurze studentů v zařízení
• přednášky na UJEP pro studenty
• účast na akcích pořádaných UJEP
Kontaktní osoba: MUDr. Jaroslav Müllner
E-mail:
Tel: 472 734 050
Web: http://www.nnpryjice.cz/

REHABILITACE SKŘIVÁNEK, Ústí nad Labem

Forma spolupráce: • zadávání a konzultace bakalářských a diplomových prací
• odborná praxe studentů
• exkurze studentů v zařízení
• přednášky na UJEP pro studenty
• účast na akcích pořádaných UJEP
Kontaktní osoba: Sylva Landová
E-mail:
Tel: 472 773 154
Web:

REHACENTRUM s.r.o., Děčín

Forma spolupráce: • zadávání a konzultace bakalářských a diplomových prací
• odborná praxe studentů
• exkurze studentů v zařízení
• přednášky na UJEP pro studenty
• účast na akcích pořádaných UJEP
Kontaktní osoba: Iva Nováková
E-mail:
Tel: 412 513 269
Web: http://www.rehacentrumdecin.cz/

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené ARKADIE, o.s.s

Forma spolupráce: • zadávání a konzultace bakalářských a diplomových prací
• odborná praxe studentů
• exkurze studentů v zařízení
• přednášky na UJEP pro studenty
• účast na akcích pořádaných UJEP
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Machaloušová
E-mail:
Tel: 417 563 450
Web: www.arkadie.cz

Ústecká poliklinika, s.r.o., Ústí nad Labem

Stručný předmět činnosti:  zdravotní služby
Forma spolupráce: • zadávání a konzultace bakalářských a diplomových prací
• odborná praxe studentů fyzioterapie a ergoterapie
• exkurze studentů v zařízení
• přednášky na UJEP pro studenty
• účast na akcích pořádaných UJEP
Kontaktní osoba: MUDr. Jiří Madar
E-mail:
Tel: 477 102 160
Web: http://www.usteckapoliklinika.cz/

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Forma spolupráce: • zadávání a konzultace bakalářských a diplomových prací
• odborná praxe studentů
• exkurze studentů v zařízení
• přednášky na UJEP pro studenty
• účast na akcích pořádaných UJEP
• jiná spolupráce (uveďte)
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Bernáth
E-mail:
Tel: 477 751 122
Web: http://www.zuusti.cz/