Jaroslav Koutský - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně