UJEP | Univerzita J. E. Purkyně - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem meta desc en

Aktuality

26 / 02 / 2021
SMLOUVU O SPOLUPRÁCI MÁ UJEP TAKÉ S DOMEM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Smlouvu o vzájemné spolupráci podepsali včera, 25. 2. 2021, rektor UJEP, doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., a ředitel DDM v Ústí nad Labem, PaedDr. Jan Eichler. „S Domem dětí a mládeže v Ústí nad Labem nás už beztak spojovala dlouholetá spolupráce, n...

23 / 02 / 2021
Staňte se vysokoškolákem! (Na zkoušku)

Naše fakulta sociálně ekonomická připravuje každý rok pro středoškoláky akci s názvem Jeden den vysokoškolákem. Letos si lze studium na vysoké škole vyzkoušet virtuálně. FSE UJEP připravila nabídku přednášek, které můžete navštívit, tentokrát během ...

12 / 02 / 2021
Digitální přístup do Národní knihovny prodloužen až do června!

Dobré zprávy je potřeba sdílet: Služba Národní digitální knihovna COVID zůstává i přes původně plánované ukončení i nadále zpřístupněna a to až do konce června 2021. Studenti, pedagogové a vědečtí pracovníci tak budou mít dalších 5 měsíců zajištěn p...

11 / 02 / 2021
Zemřel emeritní rektor prof. Vlastimil Novobilský

Naše univerzita obdržela smutnou zprávu o skonu prof. RNDr. Vlastimila Novobilského, CSc., emeritního rektora naší univerzity, který vedl Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v letech 1995–2001. Dovoluji si jménem celé univerzity vyzdvihnout hodno...

Všechny novinky