UJEP | Univerzita J. E. Purkyně - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem meta desc en

Aktuality

09 / 03 / 2021
PŘÍKAZ REKTORA K TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

PŘÍKAZ REKTORA Č. 1/2021 K TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA PŘÍTOMNOST VIRU SARS-CoV-2 Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které je přílohou č. 1 k usnesení vlády č. 249, se zavádí pro veřejné vysoké školy povinnost testovat zaměstnance na covi...

16 / 04 / 2021
NATO – Obnovu vojenských lokalit zajistí “zázračná” rostlina

Projekt programu NATO „Science for Peace and Security“ stál u zrodu dnes už stabilního vědeckého týmu na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, který se zabývá možností využití tzv. marginálních lokalit pro pěstování energetických rostlin. Ty kromě...

15 / 04 / 2021
Venkov chce být také SMART

Proč by měla být chytrá jenom města a venkov „ostrouhat“? Odborníci z několika fakult Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem si na téma chytrého venkova posvítili.  Na rozdíl od měst prochází venkov odlišným vývojem a pouhé okopírování použití „s...

15 / 04 / 2021
Jak se píše o průmyslovém kraji aneb Ústecko v médiích

Pohled na Ústecký kraj a jeho celkovou image lidé napříč Českem hodnotí různě. Svůj názor často staví na dojmech vycházejících z mediálních zpráv informujících o stavu životního prostředí, strukturálních problémech, korupčních kauzách či vedlejších vli...

12 / 04 / 2021
VELMI POMALU ROZVOLŇUJEME

Mimořádné opatření MZ ČR (příloha č. 1 Usnesení vlády ze dne 12. dubna 2021 č. 375) od 19. 4. 2021 prodlužuje (do odvolání)  zákaz osobní přítomnosti studentů a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na výuce a zkouškách při studiu či vzdělávání na v...

31 / 03 / 2021
Podpisu smlouvy předcházela osmiveslice

Smlouvu o vzájemné spolupráci podepsali dne 29. 3. 2021 rektor UJEP, doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., a předseda spolku Labe Aréna, z. s., Ing. Michal Kurfirst. Obsahem smlouvy mezi Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Labe Aréna, z. s., člen...

15 / 03 / 2021
Zemřel velký člověk VLADIMÍR FEIX

S obrovskou lítostí jsme přijali zprávu o dnešním skonu pro UJEP i Ústecký kraj významné osobnosti – Ing. Vladimíra Feixe, dr. h. c., generálního ředitele Český porcelán, a. s., v Dubí. Ing. Vladimír Feix měl v průběhu třicetiletého života naší univ...

Všechny novinky