UJEP | Univerzita J. E. Purkyně - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem meta desc en

Aktuality

17 / 01 / 2022
Projekt 11+1: zázemí pro svobodu běloruské akademie

11 plus 1 hledá studenty z UJEP, kteří chtějí dát najevo svůj názor. 11 plus1 je skupina českých studentů snažící se upozornit na problémy těch běloruských, případně jim tady v ČR pomoct vytvořit zázemí, aby mohli svobodně žít a studovat. Název souv...

17 / 01 / 2022
Studenti fakulty zdravotnických studií sklízejí chválu

Studium na Fakultě zdravotnických studií UJEP není pro žádné „padavky“. Kromě zvládnutí množství náročného teoretického učiva čeká na studenty obrovské penzum praxe, kterou vykonávají ve zdravotnických zařízeních našeho kraje. V tomto ohledu je studium...

07 / 01 / 2022
Kreativní práce s průmyslovým dědictvím – oživeno designem

Zámek Valdštejnů v Litvínově vystavuje expozici kreativního využití průmyslového dědictví Ústeckého kraje. Odhaluje, jak s průmyslovým dědictvím pracujeme na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. S negativními důsledky, které přinesl...

22 / 12 / 2021
Donátoři UJEP rozdávají svá stipendia

Dlouholetí příznivci Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem opět ohodnotili studenty, kteří zde při studiu realizují nadstandardní aktivity nebo dosahují výjimečných studijních výsledků. Jedenáct významných univerzitních donátorů, osobností veřej...

16 / 12 / 2021
Účastníme se transformace Ústeckého kraje

Téma, které rezonuje ústeckým regionem – jeho transformace. Nezrodilo se z nuly, naopak navazuje na transformační snahy, které jsou již v tomto kraji viditelné a je možné se z nich učit i na nich stavět. Jedním z hybatelů transformace ústeckého reg...

15 / 12 / 2021
20. ročník Cen rektora

Ceny rektora 2021. Každoroční ocenění těch nejlepších. Jedna z nejprestižnějších akcí UJEP slaví letos své 20. výročí. Od roku 2001 rektoři ústecké univerzity Cenami rektora vyjadřují úctu a respekt k vykonané práci zaměstnanců a studentů UJEP. Cen...

Všechny novinky