Scientific Board

Chairman:

Balej Martin, doc. RNDr., Ph.D., rec­tor UJEP

Internal mem­bers:
Čapková Pavla, prof. RNDr., DrSc., vice-dean of Faculty of Science UJEP
Doulík Pavel, doc. PaedDr., Ph.D., dean of Faculty of Euducation UJEP
Havel Zdeněk, doc. PhDr., CSc., dean of Faculty of Health Science UJEP
Holešovský František, prof. Dr., Ing., Faculty of Mechanical Engineering UJEP
Hrubá Michaela, doc. PhDr., Ph.D., dean of Philosophical Faculty UJEP
Chvátalová Alena, RNDr., Ph.D., vice-rec­tor for stu­dies UJEP
Janoš Pavel, prof. Ing., CSc., Faculty of Environment UJEP
Jílková Jiřina, prof. Ing., CSc., Faculty of Social and Economic Studies UJEP
Koutský Jaroslav, RNDr., Ph.D., dean of Faculty of Social and Economic Studies UJEP
Michálek Miloš, prof. Mgr., Faculty of Art and Design UJEP
Michna Štefan, prof. Ing., PhD., dean of Faculty of Mechanical Engineering UJEP
Mrkus Pavel, doc. Mgr.A., dean of Faculty of Art and Design UJEP
Neruda Martin, Ing., Ph.D., dean of Faculty of Environment UJEP
Novák Martin, doc. Ing., Ph.D., vice-rec­tor for science UJEP
Novák Stanislav, prof. RNDr., CSc., Faculty of Science UJEP
Pavlík Jaroslav, doc. RNDr., CSc., dean of Faculty of Science UJEP
Radvanovský Zdeněk, doc. PhD., CSc., vice-rec­tor for exter­nal relati­ons UJEP
Royt Jan, prof. PhDr. Ing., Philosophical Faculty UJEP
Škoda Jiří, doc. PhDr., Ph.D., vice-dean of Faculty of Euducation UJEP
Šťastný Daniel, doc. Ing., Ph.D., vice-dean of Faculty of Social and Economic Studies UJEP
Šulcová Margareta, prof. MUDr., CSc., Faculty of Health Science UJEP
Vaníková, Kateřina, PhDr. Mgr., Ph.D., vice-dean of Faculty of Health Science UJEP
Zukerstein, Jaroslav, Ph.D. PhDr. – vice-rec­tor deve­lo­p­ment and qua­li­ty UJEP

External mem­bers:
Bízková Rut, Ing., direc­tor of Středočeské ino­vač­ní cen­t­rum, Praha
Cienciala Jiří, doc. Ing., CSc., Government Commissioner for Moravskoslezský a Ústecký kraj
Fajnor Richard, doc., Mgr., vice-rec­tor of Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Fiala Petr, Ing., CEO Krajská zdra­vot­ní, a. s., Ústí nad Labem
Grubhoffer Libor, prof. RNDr., CSc., Biology cen­t­re CAS, v. v. i., České Budějovice
Hedbávný Pavel, RNDr., Ph.D., direc­tor of Vakuum Praha, s. r. o.
Hradecký Jan, doc. RNDr., CSc., dean of Faculty of Science, University of Ostrava

Kuča Kamil, prof. Ing., Ph.D., rec­tor of University of Hradec Králové
Langhammer Jakub, doc. RNDr. Ph.D., vice-dena of Faculty of Science, Charles University, Prague
Myšková Renáta, doc. Ing., Ph.D., dean of Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice

Punčochář Miroslav, Ing., DSc., direc­tor of The Institute of Chemical Process Fundamentals CAS, v. v. i., Prague
Rameš Zdeněk, Ing., Constellium Extrusions Děčín, s. r. o.
Vařeka Pavel, doc. PhDr., Ph.D., Faculty of Philosophy and Arts, University of West Bohemia, Pilsen
Veteška Jaroslav, doc. PhDr., Ph.D., The Ministry of Education, Youth and Sports, Prague
Vojtěch Dalibor, prof. Dr. Ing., The Department of Metals and Corrosion Engineering, UCT, Prague

 

Vědecká rada je orgánem zřízeným v souladu s § 11 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění.
Funkční období Vědecké rady UJEP je shodné s funkčním obdobím rektora – 2015-2019