Project Service Centre

Centrum projektového servisu se podílí na podpoře celého životního cyklu projektu, od přípravy projektového záměru, nalezení vhodného dotačního titulu, poskytování konzultací při tvorbě a podávání projektové žádosti, podporu při realizaci projektu, zajišťování všech potřebných dokumentů ze strany rektorátu a podporu při kontrole a ukončování projektu a zajištění jeho udržitelnosti.

Mgr. et Mgr. Lenka Stiborová

Mgr. et Bc. Jana Šantorová (dříve Mikulecká)

Ing. Šárka Sajdlová