Interaktivní happening: Cesta k demokracii - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně