Univerzitní centrum podpory

Pracoviště Poradenského centra UJEP garantuje odbornou podporu uchazečům a studentům se specifickými potřebami — těm, kteří vzhledem k vrozené nebo získané povaze zdravotního stavu vyžadují modifikaci studijních podmínek, zpřístupnění studijních materiálů, odstranění fyzických překážek, popř. jiné zvláštní úpravy prostor univerzity za účelem úspěšného průběhu a ukončení studia.

Každému studentovi/uchazeči jsou pak podle jeho specifických potřeb vytvořeny individuální studijní podmínky. Pracoviště poskytuje podporu zejména prostřednictvím následujících standardizovaných servisních opatření – služeb:

  • zpracování studijní literatury
  • přepisovatelský/zapisovatelský servis
  • tlumočnický servis
  • individuální výuka
  • studijní asistence
  • osobní asistence
  • prostorová orientace
  • časová kompenzace

 

KONTAKTY:

Mgr. Vladimír Řáha
Poradenské centrum UJEP – pracoviště podpory pro studenty se SP
T: +420 608 511 851
E: 
Objekt VIKS, kancelář číslo 9
Pasteurova 1
400 96 Ústí nad Labem

Mgr. Lucie Mráčková, DiS.
Poradenské centrum UJEP – pracoviště podpory pro studenty se SP
T: +420 702 202 477
E: 
Objekt VIKS, kancelář číslo 9
Pasteurova 1
400 96 Ústí nad Labem

Odkaz na projekt:

Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami