Mezinárodní evaluační panel

Mezinárodní evaluační panel UJEP se zřizuje za účelem hodnocení vysokých škol v panelech M3-M5 podle dokumentu Metodika hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol, který je Přílohou 5 Metodiky hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací.

Složení Mezinárodního evaluačního panelu UJEP

Předseda
Martin Myant, Ph.D., European Trade Union Institute, Belgie

Členové
Prof. George Jackson – Imperial College, London, Velká Británie
Prof. Mikko Ketovuori, Ph.D. – University of Turku, Finsko
Prof. dr. hab. Kamil Kuskowski, Art Academy in Szczecin, Polsko
Prof. Charles W. Rice – Kansas State University, Spojené státy americké
Assoc. Prof. Krzysztof Rokosz, Sc.D., Eng. Ph.D. – Koszalin University, Polsko
Prof. Maren Röger – Universität Augsburg, Německo
Prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., MBA – Trnava University, Slovensko

Zástupce MŠMT

Mgr. Vojtěch Fikar

Tajemník MEP
doc. Ing. Martin Novák, Ph.D., prorektor pro vědu