ESIF

UJEP má dlouhodobé zkušenosti s čerpáním finančních prostředků ze zdrojů Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). V počátcích šlo např. o programy Phare, Interreg či komunitární program Culture 2000, v rámci programového období 2004 – 2006 byla UJEP úspěšná při schvalování projektů z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, když získala 20 projektů v celkové sumě schválených rozpočtů více než 51 mil. Kč.

V rámci programového období 2007 – 2013 bylo na UJEP realizováno celkem 60 projektů v rámci Operačních programů Vzdělání pro konkurenceschopnost (45 projektů), Výzkum a vývoj pro inovace (10 projektů) a Životní prostředí (5 projektů). Celkově získala UJEP z dotací 762 mil. Kč.

I v programovém období 2014 – 2020 UJEP maximálně využívala dostupných dotačních možností pro účely svého dalšího rozvoje – získala více než 3 desítky projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání za více než 2,8 mld. Kč, a další projekty např. z Operačního programu Zaměstnanost a Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

I pro programové období 2021 – 2027 chystá UJEP celou řadu záměrů, kterými podpoří aktivity v oblasti vzdělávání a výzkumu a přispěje k transformaci a rozvoji celého regionu. Vedle „tradičního vzdělávacího“ titulu v podobě Operačního programu Jan Amos Komenský se zaměříme i na projekty v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace.