Další veřejné informace

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem byla zří­ze­na záko­nem č. 314/1991
a záko­nem č. 111/1998 se sta­la veřej­nou vyso­kou ško­lou.

IČ: 44555601
DIČ: CZ44555601
Sídlo: Pasteurova 3544/1, 400 96  Ústí nad Labem
Datová schrán­ka č. 6nhj9dq