Další veřejné informace

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem byla zřízena zákonem č. 314/1991
a zákonem č. 111/1998 se stala veřejnou vysokou školou.

IČ: 44555601
DIČ: CZ44555601
Sídlo: Pasteurova 3544/1, 400 96  Ústí nad Labem
Datová schránka č. 6nhj9dq