Kalendář akcí

16. leden

Palachův týden na FUD+FF UJEP

 • Datum: 16. leden --- ujep si připomene 50 let od smrti jana palacha --- při příležitosti 50. výročí sebeupálení jana palacha si filozofická fakulta spolu s fakultou umění a designu připomenou jeho odkaz a vliv na společenské události od roku 1969 po současnost. události spojené s osobností a činem jana palacha si budou studenti připomínat 16. ledna od 13:00. sejdou se před budovou fud, kde si budou předávat symbolické světlo, které je dovede do atria filozofické fakulty. zde od 13.30 proběhne beseda reflektující tehdejší dobu a význam palachova činu. na besedu naváže od 14:15 v prostorách ff promítání snímku jan palach. „jan palach chtěl svým šokujícím činem vyburcovat tehdejší veřejnost z rezignace, do které se začala propadat po srpnové okupaci. svou nejzazší obětí se snažil probudit svědomí národa a varovat před lhostejností a beznadějnou skepsí. jeho oběť a vzkaz českému národu má smysl i po padesáti letech, a i proto na jeho odkaz v tomto týdnu vzpomínáme“ říká dr. barbora řebíková z filozofické fakulty.
 • Místo konání: FUD + FF (foyer, A118)
 • Formát akce: shromáždění, debata, film
 • Web: https://fud.ujep.cz/aktualne/palachuv-tyden-na-fud-ff-ujep/
 • Pořadatel: FUD + FF
 • Kontakt: ,
 • Cílová skupina: veřejnost
16. leden

Palachův týden na UJEP

 • Datum: 16. leden 13:00 - 16:30
 • Místo konání: sraz před FUD ve 13 hodin
 • Formát akce: vzpomínkové setkání
 • Web: https://www.facebook.com/events/2543305579042978/
 • Pořadatel: FUD, FF
 • Kontakt:
 • Cílová skupina: Akademická i neakademická veřejnost
22. leden - 24. leden

Gaudeamus Praha 2019

 • Datum: 22. leden - 24. leden
 • Místo konání: Stánek č. 63, Praha Letňany, PVA Expo, Hala 4
 • Formát akce: Veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání
 • Web: www.gaudeamus.cz
 • Kontakt: www.univerzitaseveru.cz
 • Cílová skupina: Zájemci a uchazeči o studium na VŠ, jejich rodiče, prarodiče, partneři, učitelé, kmotři a kmotřenky, zkrátka všichni, koho se to týká.
30. leden

Den otevřených dveří UJEP

 • Datum: 30. leden přesné časy naleznete na webových odkazech u jednotlivých fakult.
 • Místo konání: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • Formát akce: Den otevřených dveří na většině fakult univerzity
 • Web: https://www.ujep.cz/cs/den-otevrenych-dveri
 • Pořadatel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • Cílová skupina: Uchazeči, zájemci o studium, veřejnost
4. únor

Studentská vědecká konference

 • Datum: 4. únor začátek v 8:00
 • Místo konání: Multifunkční centrum UJEP, fialový a purpurový sál
 • Formát akce: Prezentace výsledků projektů v rámci Studentské grantové soutěže
 • Web: http://bit.ly/Pozvanka-na-studentskou-vedeckou-konferenci
 • Pořadatel: Interní grantová agentura UJEP
 • Kontakt:
 • Cílová skupina: Studenti, akademici a příznivci UJEP