Kalendář akcí

1. listopad

Den otevřených dveří FUD

 • Datum: 1. listopad 10-16:00
 • Místo konání: Fakulta umění a designu UJEP
 • Formát akce: Den otevřených dveří
 • Web: www.fud.ujep.cz
 • Pořadatel: FUD UJEP
 • Kontakt:
3. listopad

Výtvarná díla DIY TISK STISK TISK

 • Datum: 3. listopad 14:00
 • Místo konání: Dům umění Ústí nad Labem
 • Formát akce: Nejrůznější tiskové metody společně s ilustrátorkou Adélou Bierbaumer
 • Web: https://www.facebook.com/events/1217364355079649/
 • Pořadatel: Dům umění Ústí nad Labem
 • Kontakt:
 • Cílová skupina: Pro děti i dospělé, vstupné je 50Kč.
5. listopad

Workshop SMART People a MATEQ

 • Datum: 5. listopad 9.00 - 15:00 hodin
 • Místo konání: Comfort hotel Ústí nad Labem
 • Formát akce: workshop
 • Pořadatel: FSE UJEP
 • Kontakt: Ing. Lukáš Eršil,
 • Cílová skupina: akademická obec, široká veřejnost
6. listopad

Setkání 10 let Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví

 • Datum: 6. listopad 15:00
 • Místo konání: FF UJEP A 306
 • Formát akce: slavnostní prezentace působení a úspěchů CDDKD
 • Web: http://ff.ujep.cz/khi/aktuality/8289-10-let-existence-cddkd
 • Pořadatel: CDDKD FF UJEP
 • Kontakt:
6. listopad

Den otevřených dveří Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví

 • Datum: 6. listopad 9:00 - 17:00
 • Místo konání: FF UJEP A 020
 • Formát akce: den otevřených dveří, v rámci týdne vědy a techniky
 • Web: http://www.tydenvedy.cz/program/akce?id=1731&a=den-otevrenych-dveri-centra-pro-dokumentaci-a-digitalizaci-kulturniho-dedictvi
 • Pořadatel: FF UJEP, Akademie věd ČR
 • Kontakt:
7. listopad

Mgr. Petr Karlíček, Ph.D. – Politická karikatura a satira v období 1933–53

 • Datum: 7. listopad 15:00
 • Místo konání: Muzeum města Ústí nad Labem
 • Formát akce: Týden vědy a techniky 2018, celofakultní PVK - Přednáška se prostřednictvím karikatur a satiry zaměří na tři důležitá osmičková výročí, tedy na roky 1918, 1938 a 1948. K vidění budou více či méně vtipné satirické kresby vytvořené Čechy, Slováky i českými Němci. Přítomní se seznámí s alternativní obrazovou historií našeho území - od první republiky, přes druhou světovou válku, dobu poválečnou až do počátku padesátých let. Stranou nezůstanou ani více či méně zapomenuté osobnosti autorů karikatur. Málokdo dnes ví, že jeden z nejvýznamnějších karikaturistů Evropy, Hanns Erich Köhlera, pochází z našeho regionu.
 • Web: http://ff.ujep.cz/ff/aktuality/8121-prehled-prednasek-v-ramci-celofakultniho-pvk-zs-2018-2019
 • Pořadatel: FF UJEP, Muzeum města Ústí nad Labem
 • Kontakt:
 • Cílová skupina: studenti, akademická i neakademická veřejnost
7. listopad

PRAHA směr ÚSTÍ: Výlet za výtvarným uměním

 • Datum: 7. listopad odjezd autobusu je v 9:00 hod. z prahy od hlavního nádraží (před fantovou kavárnou), wilsonova ul.. odjezd zpět do prahy je v 18 hod. od galerie hraničář (prokopa diviše 7, ústí nad labem)
 • Místo konání: Praha / Ústí nad Labem / Praha
 • Formát akce: Výlet pro všechny pražáky za uměním do Ústí nad Labem
 • Web: https://www.facebook.com/events/264288410893999/
 • Pořadatel: Dům umění Ústí nad Labem a další
 • Kontakt: Přihlášky závazně do 4. listopadu na:
 • Cílová skupina: Všichni, kdo chtějí z Prahy do Ústí za uměním.
7. listopad - 8. listopad

Výstava zahraničních knih Kuba Libri

 • Datum: 7. listopad - 8. listopad
 • Místo konání: MFC lobby
 • Formát akce: prodejní výstava
 • Web: https://knihovna.ujep.cz/soubory/aktuality/kulturn%C3%AD_akce/vystava_knih_plakat_web.jpg
 • Pořadatel: Marcela Hladíková
 • Kontakt:
 • Cílová skupina: akademici, studenti, veřejnost
8. listopad

Vědecký jarmark FSE UJEP

 • Datum: 8. listopad 16:00 - 18:00 hodin
 • Místo konání: 4. patro FSE UJEP
 • Formát akce: jarmark, přednáška
 • Web: http://www.fse.ujep.cz/cz/novinky/vedecky-jarmark-na-fse.html?id=230
 • Pořadatel: FSE UJEP, referát pro vědu a výzkum
 • Kontakt:
 • Cílová skupina: studenti, pedagogové UJEP, široká veřejnost
pondělí 12. 11. od 15:00 hod, knihovna ujep

Rakousko očima studentů UJEP

 • Datum: pondělí 12. 11. od 15:00 hod, knihovna ujep
 • Místo konání: Vědecká knihovna UJEP
 • Formát akce: přednáška
 • Web: https://knihovna.ujep.cz/soubory/aktuality/kulturn%C3%AD_akce/rakouske_dny_plakat_prednaska_studenti_web.jpg
 • Pořadatel: Kateřina Koděrová
 • Kontakt:
 • Cílová skupina: veřejnost, studenti
13. listopad

Šperky z ovčí vlny

 • Datum: 13. listopad úterý 13. 11. 2018, od 16:00 hod, knihovna ujep, registrace nutná
 • Místo konání: Vědecká knihovna UJEP
 • Formát akce: workshop
 • Web: https://knihovna.ujep.cz/soubory/aktuality/kulturn%C3%AD_akce/sperky_plakat_web.jpg
 • Pořadatel: Kateřina Koděrová
 • Kontakt:
 • Cílová skupina: veřejnost, studenti
14. listopad

Slavnostní zasedání AO – oslavy 25. let FUD

 • Datum: 14. listopad 15:00
 • Místo konání: červená aula MFC, Hraničář
 • Formát akce: proslovy, předávání cen, afterparty
 • Web: www.fud.ujep.cz
 • Pořadatel: FUD UJEP
 • Kontakt:
středa 14.11. 2018 od 17:00 hod

Autorské čtení Ivo Haráka

 • Datum: středa 14.11. 2018 od 17:00 hod
 • Místo konání: Vědecká knihovna UJEP
 • Formát akce: autorské čtení
 • Web: https://knihovna.ujep.cz/soubory/aktuality/kulturn%C3%AD_akce/autorske_cteni_plakat_web.jpg
 • Pořadatel: Kateřina Koděrová
 • Kontakt:
 • Cílová skupina: veřejnost, studenti
15. listopad - 16. listopad

XI. České platónské symposium na téma: “Dialogy Kritón a Minós”

 • Datum: 15. listopad - 16. listopad
 • Místo konání: Praha, Vila Lanna
 • Formát akce: konference
 • Web: http://www.platonskaspolecnost.cz/
 • Pořadatel: Česká platónská společnost
 • Kontakt:
 • Cílová skupina: studenti a akademici FF UJEP
17. listopad

Symposium revue Ergot na téma “Sebevražda”

 • Datum: 17. listopad
 • Místo konání: FF UJEP B 304
 • Formát akce: Symposium o filosofických a společensko-vědních aspektech sebevražedného chování, sebepoškozování, euthanasie a dalších souvisejících činů včetně historického, společenského a kulturního kontextu. Přihlášky příspěvků (jméno účastníka, název příspěvku) přijímáme do konce října 2018 na e-mailové adrese: Příspěvky by neměly přesáhnout 20 minut. Příspěvky upravené podle pravidel, jež najdete na stránkách https://ergotsite.wordpress.com , a zaslané do konce listopadu 2018 na adresu bude možno publikovat v tematickém čísle revue ERGOT, které vyjde začátkem roku 2019. Podmínkou publikace není prezentace příspěvku na symposiu.
 • Web: https://ergotsite.wordpress.com/
 • Pořadatel: Revue pro filosofii a společenské vědy ERGOT a Katedra politologie a filozofie Filozofické fakulty UJEP
 • Kontakt:
 • Cílová skupina: Zváni jsou filosofující učitelé, studenti, specialisté relevantních oborů i široká veřejnost.
20. listopad

Přednáška prof. Johna Sheehana, experta z University of Technology Sydney

 • Datum: 20. listopad od 16:00 hodin, mo 409
 • Místo konání: FSE UJEP, MO 409
 • Formát akce: Přednáška
 • Web: http://www.fse.ujep.cz/cz/novinky/doktorandy-na-fse-prijedou-vyucovat-experti-z-australie-a-nizozemi.html?id=234
 • Pořadatel: FSE UJEP
 • Kontakt:
 • Cílová skupina: studenti FSE UJEP, široká veřejnost
22. listopad

Kompetence sociálních pracovníků

 • Datum: 22. listopad 9:00 - 7:00
 • Místo konání: budova VIKS UJEP
 • Formát akce: konference
 • Web: http://www.fse.ujep.cz/cz/novinky/kompetence-socialnich-pracovniku.html?id=226
 • Pořadatel: FSE UJEP, Katedra sociální práce
 • Kontakt: Ing. Dita Štyvarová,
 • Cílová skupina: akademická obec, široká veřejnost
pondělí 26.11.2018 od 15:00 hod, knihovna ujep

Prokrastinace-mýtus-problém-prokletí

 • Datum: pondělí 26.11.2018 od 15:00 hod, knihovna ujep
 • Místo konání: Vědecká knihovna UJEP
 • Formát akce: přednáška Otakara Fleischmanna
 • Web: https://knihovna.ujep.cz/soubory/aktuality/kulturn%C3%AD_akce/sperky_plakat_web.jpg
 • Pořadatel: kateřina Koděrová
 • Kontakt:
 • Cílová skupina: veřejnost, studenti
středa 28. 11. 2018, od 15:00 hod, knihovna ujep

Cesty po Rakousku známém i neznámém

 • Datum: středa 28. 11. 2018, od 15:00 hod, knihovna ujep
 • Místo konání: Vědecká knihovna UJEP
 • Formát akce: Přednáška pana Farského
 • Web: https://knihovna.ujep.cz/soubory/aktuality/kulturn%C3%AD_akce/rakouske_dny_plakat_prednaska_web.jpg
 • Pořadatel: kateřina Koděrová
 • Kontakt:
 • Cílová skupina: veřejnost, studenti
28. listopad

Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc. – Identita Němců v českých zemích kolem roku 1918

 • Datum: 28. listopad 15:00
 • Místo konání: FF UJEP A 306
 • Formát akce: Celofakultní PVK - K hledání identity Němců v českých zemích došlo už v předválečné době. Souviselo to s diskusí v rámci německojazyčných oblastí, které instituce mají být dominantní pro profilaci němectví a kde by měly sídlit. Důležité byly i vazby na sousední německý stát,přičemž se jednalo o široké spektrum segmentů, týkaly se například i kultury. Je však zároveň třeba uvést, že tento proces se týkal především elit, široké vrstvy se definovaly nadále teritoriálně. Vznik Československé republiky v roce 1918 byl pro české Němce šok, třebaže situace již od roku 1917 nebyla pro rakousko-uherskou monarchii růžová. Vznik provincií byl do jisté míry zoufalé gesto, které nemělo nárok na úspěch. Našim Němcům tedy nezbylo, než hledat své místo v rámci nového státu. Opět se objevuje otázka společné identity, která je stále více spojována s pojmem sudetoněmectví. Nejedná se o pojem nový, své kořeny má v předválečné době, ale nyní stále více dochází k posunu od geografického pojmu přes etnografickou a kulturní dimenzi po význam politický. Tento vývoj pak probíhal po celých dvacet let v různých rovinách.
 • Web: http://ff.ujep.cz/ff/aktuality/8121-prehled-prednasek-v-ramci-celofakultniho-pvk-zs-2018-2019
 • Pořadatel: FF UJEP
 • Kontakt:
 • Cílová skupina: studenti, akademická i neakademická veřejnost
prosinec

Předvánoční skládání origami

 • Datum: prosinec
 • Místo konání: Vědecká knihovna UJEP, společná studovna
 • Formát akce: V rámci našich předvánočních setkání se zabýváme skládankami, které buď mají vztah k adventní době, či se dají využít jako ozdoba na vánoční stromek.
 • Pořadatel: KMA PřF UJEP
 • Kontakt:
 • Cílová skupina: Veřejnost
5. prosinec

Mgr. Jitka Pavlišová, Ph.D. – Postdramatické divadlo: Změna paradigmatu v divadelním umění nebo vědecký paradox?

 • Datum: 5. prosinec 15:00
 • Místo konání: FF UJEP A 306
 • Formát akce: Celofakultní PVK - Dnes běžně (a často nekriticky) přejímaný termín „postdramatické divadlo“ použil v návaznosti na radikální proměny divadla v druhé polovině 20. století poprvé Hans-Thies Lehmann ve svém stejnojmenném teatrologickém eseji z roku 1999. Ovšem co přesně tento pojem obnáší a jaké divadelní praxe se nejvíce dotýká? A jak koresponduje s jinými ekvivalenty (performativní obrat, režisérské divadlo, postmoderna), které rovněž tak pojmově zaštiťují sledované období? A má ještě vůbec co do činění s dramatickým textem coby dominantou evropského divadla předchozích údobí? Fenomén postdramatického divadla bude v tematické přednášce demonstrován jak z perspektivy jeho teoretického zkoumání, tak na konkrétních příkladech jednotlivých představitelů a doplněn četnými videoukázkami.
 • Web: http://ff.ujep.cz/ff/aktuality/8121-prehled-prednasek-v-ramci-celofakultniho-pvk-zs-2018-2019
 • Pořadatel: FF UJEP
 • Kontakt:
 • Cílová skupina: studenti, akademická i neakademická veřejnost
12. prosinec

doc. Mgr. Karel Černý Ph.D. – Úsvit modernity: káva, čaj a čokoláda ve střední Evropě

 • Datum: 12. prosinec 15:00
 • Místo konání: FF UJEP A 306
 • Formát akce: Celofakultní PVK - Přednáška se zaměří na dějiny výživy a představí tři kofeinové stimulanty - kávu, čaj a čokoládu, jak postupně pronikaly v renesanci a baroku na evropský kontinent. Budu se zabývat prvními zmínkami o těchto potravinách, kontextu jejich přijímání evropskými konzumenty a tomu, jak se informace o nich šířily v odborné literatuře té doby. Shrnu také, co je známo o fenoménu kavárny jako symbolu rodící se občanské společnosti 18. století. Nakonec se vždy podívám podrobněji na přijímání kofeinových nápojů v Čechách: co je známo o hmotné kultuře konzumace a zda je možno rekonstruovat dobové recepty.
 • Web: http://ff.ujep.cz/ff/aktuality/8121-prehled-prednasek-v-ramci-celofakultniho-pvk-zs-2018-2019
 • Pořadatel: FF UJEP
 • Kontakt:
 • Cílová skupina: studenti, akademická i neakademická veřejnost
18. prosinec

Rybovka na schodech

 • Datum: 18. prosinec
 • Místo konání: budova PF UJEP
 • Pořadatel: Jiří Holubec KHV
 • Cílová skupina: akademičtí pracovníci UJEP, studenti