Centrum transferu technologií a znalostí (CTTZ)

Centrum transferu technologií a znalostí (CTTZ)

 

Centrum transferu technologii a znalostí řeší problematiku vědecko-výzkumného potenciálu na UJEP. Jedná se o specializované pracoviště UJEP vytvořené za účelem celouniverzitní podpory aktivit transferu znalostí a technologií, včetně komplexní asistence při volbě a zajištění vhodné formy ochrany předmětů duševního vlastnictví.

 

CTTZ má ve své kompetenci následující činnosti:

  • komercializace výsledků vědy a výzkumu
  • správa duševního vlastnictví
  • vzdělávání v oblasti transferu technologií
  • smluvní výzkum
  • kolaborativní výzkum
  • spin-off firmy
  • know-how

 

Kontaktní informace:

Centrum transferu technologií a znalostí UJEP
Pasteurova 3544/1, 400 01 Ústí nad Labem

 

E-mail: