Přihláška ke studiu

Přihlášku ke studiu lze podat elektronicky (e-přihláška), případně písemně, na předepsaném tiskopise (lze zakoupit v papírnictví).

Upozorňujeme uchazeče o studium na Fakultě sociálně ekonomické, Fakultě zdravotnických studií, Fakultě životního prostředí a Filozofické fakultě, že tyto fakulty přijímají pouze elektronické přihlášky (e-přihlášky)! V případě podání písemné přihlášky nebude tato přihláška přijata a bude vrácena zpět uchazeči.

V případě, že podáváte e-přihlášku, musíte uhradit poplatek za přihlášku pouze bankovním převodem.

E-přihláška je Vám k dispozici zde.