Přihláška ke studiu - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Přihláška ke studiu

Každá fakulta stanovuje ve svých podmínkách přijímacího řízení na příslušný akademický rok (naleznete zde) způsob podávání přihlášek (tj. formou e-přihlášky či na předepsaném tiskopise).

E-přihláška je Vám k dispozici zde.