Spolupráce studentek a studentů

Chcete pomoci ostatním studentkám a studentům UJEP při zpracování jejich závěrečných prací? Můžete se zapojit do dotazníkových šetření realizovaných
v rámci jimi řešených témat.

Dotazníky

Název práce: Problematika syndromu karpálního tunelu

Anotace: Vážení respondenti, jsem studentkou třetího ročníku Fakulty zdravotnických studií na UJEP v Ústí nad Labem. Momentálně pracuji na své bakalářské práci, která se zaměřuje na problematiku syndromu karpálního tunelu. Cílem mého průzkumu je získat informace o úrovni informovanosti a povědomí o syndromu karpálního tunelu mezi studenty. Vaše odpovědi na následující otázky budou anonymní a poslouží výhradně pro mou bakalářskou práci. Vaše účast je dobrovolná a můžete odpovědět na otázky podle svého uvážení a osobních zkušeností. Děkuji Vám za váš čas a ochotu vyplnit tento dotazník. Vaše odpovědi budou velmi cenné a pomohou nám lépe porozumět Vašim potřebám a zkušenostem ohledně syndromu karpálního tunelu a přispějí k úspěšnému zpracování bakalářské práce.

Kontaktní osoby:
Eliška Chalupová ()
Mgr. Lucie Libešová (, vedoucí bakalářské práce)

Odkaz na dotazníkové šetření: https://www.survio.com/survey/d/L5E1L6L4H0L6D4R6V

Termín pro vyplnění: do 24. 4. 2024