Podmínky přijímacího řízení - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Podmínky přijímacího řízení

Přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 (zahájení studia od září 2020) – 2. kolo

 • Fakulta strojního inženýrství – podmínky přijímacího řízení – 2 kolo naleznete zde. PŘIHLÁŠKY do 14.9. 2020! 
 • Fakulta zdravotnických studií – podmínky přijímacího řízení – 2. kolo naleznete zde. PŘIHLÁŠKY do 17.8. 2020! 
 • Fakulta životního prostředí – podmínky přijímacího řízení pro NOVÝ studijní program Ochrana životního prostředí naleznete zde. PŘIHLÁŠKY do 21.8.2020!
 • Filozofická fakulta – podmínky přijímacího řízení – 2.kolo naleznete zde. PŘIHLÁŠKY do 24 8. 2020! 
 • Přírodovědecká fakulta – podmínky přijímacího řízení – 2.kolo naleznete zde. PŘIHLÁŠKY do 17.8. 2020 (do 31.8.2020 Nmgr. Biologie)!

 

Přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 (zahájení studia od září 2020) – 1. kolo

 • Fakulta sociálně ekonomická – podmínky přijímacího řízení naleznete zde. PŘIHLÁŠKY do 31. 5. 2020!
 • Fakulta strojního inženýrství – podmínky přijímacího řízení naleznete zde. PŘIHLÁŠKY do 15. 5. 2020!
 • Fakulta umění a designu – podmínky přijímacího řízení naleznete zde. PŘIHLÁŠKY do 27. 4. 2020 (Nmgr. Kurátorská studia)/30.4.2020 (Nmge. Fine Art, Ph.D. Vizuální komunikace)!
 • Fakulta zdravotnických studií – podmínky přijímacího řízení pro prezenční studium naleznete zde. (nelze již podat přihlášku)
 • Fakulta zdravotnických studií – podmínky přijímacího řízení pro kombinované studium naleznete zde. (nelze již podat přihlášku)
 • Fakulta životního prostředí – podmínky přijímacího řízení naleznete zde. PŘIHLÁŠKY do 31. 5. 2020!
 • Filozofická fakulta – podmínky přijímacího řízení naleznete zde. PŘIHLÁŠKY do 30. 4. 2020!
 • Pedagogická fakulta – podmínky přijímacího řízení naleznete zde. PŘIHLÁŠKY do 30. 4. 2020!
 • Přírodovědecká fakulta – podmínky přijímacího řízení naleznete zde. PŘIHLÁŠKY do 20. 4. 2020!
V případě úspěšné akreditace bude od akademického roku 2020/2021 zahájeno studium na Fakultě zdravotnických studií UJEP ve studijních programech Pediatrické ošetřovatelství v prezenční formě studia a Zdravotnické záchranářství v kombinované formě studia. O vyhlášení Podmínek přijímacího řízení ke studiu uvedených studijních programů vás budeme informovat.

Bližší informace k obsahu přijímacích zkoušek a dalším podmínkám přijímacího řízení naleznete v podmínkách přijímacího řízení jednotlivých fakult (viz odkazy výše).

Vysvětlivky:

PS – prezenční studium (dříve denní)
KS – kombinované studium (dříve dálkové)
Bc. – bakalářské studium
NMgr. – navazující magisterské studium
Mgr. – magisterské studium
Ph.D. – doktorské studium
OPP – očekávaný počet přijatých