Podmínky přijímacího řízení

Přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 (zahájení studia od září 2020) – 1. kolo

  • Fakulta sociálně ekonomická – podmínky přijímacího řízení naleznete zde.
  • Fakulta umění a designu – podmínky přijímacího řízení naleznete zde. Fakulta umě­ní a desig­nu do baka­lář­ské­ho stu­dia při­jí­má při­hláš­ky – prodlouženo do 28. 1. 2020!
  • Fakulta strojního inženýrství – podmínky přijímacího řízení naleznete zde.
  • Fakulta zdravotnických studií – podmínky přijímacího řízení pro prezenční studium naleznete zde.
  • Fakulta zdravotnických studií – podmínky přijímacího řízení pro kombinované studium naleznete zde.
  • Fakulta životního prostředí – podmínky přijímacího řízení naleznete zde. Termín pro podávání přihlášek prodloužen do 31. 5. 2020!
  • Filozofická fakulta – podmínky přijímacího řízení naleznete zde.
  • Pedagogická fakulta – podmínky přijímacího řízení naleznete zde. Termín pro podávání přihlášek prodloužen do 30. 4. 2020!
  • Přírodovědecká fakulta – podmínky přijímacího řízení naleznete zde.
V případě úspěšné akreditace bude od akademického roku 2020/2021 zahájeno studium na Fakultě zdravotnických studií UJEP ve studijních programech Pediatrické ošetřovatelství v prezenční formě studia a Zdravotnické záchranářství v kombinované formě studia. O vyhlášení Podmínek přijímacího řízení ke studiu uvedených studijních programů vás budeme informovat.

Bližší informace k obsahu přijímacích zkoušek a dalším podmínkám přijímacího řízení naleznete v podmínkách přijímacího řízení jednotlivých fakult (viz odkazy výše).

Vysvětlivky:

PS – prezenční studium (dříve denní)
KS – kombinované studium (dříve dálkové)
Bc. – bakalářské studium
NMgr. – navazující magisterské studium
Mgr. – magisterské studium
Ph.D. – doktorské studium
OPP – očekávaný počet přijatých