Podmínky přijímacího řízení - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Podmínky přijímacího řízení

Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022 (zahájení studia od září 2021)

  • Fakulta strojního inženýrství – podmínky přijímacího řízení naleznete zde.
  • Fakulta umění a designu – podmínky přijímacího řízení naleznete zde.
  • Fakulta zdravotnických studií – podmínky přijímacího řízení naleznete zde.
  • Fakulta životního prostředí – podmínky přijímacího řízení naleznete zde.
  • Filozofická fakulta – podmínky přijímacího řízení naleznete zde.
  • Pedagogická fakulta – podmínky přijímacího řízení naleznete zde.
  • Přírodovědecká fakulta – podmínky přijímacího řízení naleznete zde.
  • Fakulta sociálně ekonomická – podmínky přijímacího řízení naleznete zde.

 

Admission 2021/2022 – study programme in English

  • Přírodovědecká fakulta (Faculty of Science) – Doctoral degree programme Geographies of Transformations – informations here.

 

Bližší informace k obsahu přijímacích zkoušek a dalším podmínkám přijímacího řízení naleznete v podmínkách přijímacího řízení jednotlivých fakult (viz odkazy výše).

Vysvětlivky:

PS – prezenční studium (dříve denní)
KS – kombinované studium (dříve dálkové)
Bc. – bakalářské studium
NMgr. – navazující magisterské studium
Mgr. – magisterské studium
Ph.D. – doktorské studium
OPP – očekávaný počet přijatých