Podmínky přijímacího řízení - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Podmínky přijímacího řízení

Přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023 (zahájení studia od 1.10.2022) – 2.kolo

 • Fakulta sociálně ekonomická – podmínky přijímacího řízení naleznete zde.
 • Fakulta strojního inženýrství – podmínky přijímacího řízení naleznete zde.
 • Fakulta zdravotnických studií – podmínky přijímacího řízení naleznete zde.
 • Fakulta životního prostředí – podmínky přijímacího řízení naleznete zde.
 • Filozofická fakulta – podmínky přijímacího řízení naleznete zde.
 • Pedagogická fakulta – podmínky přijímacího řízení naleznete zde.
 • Přírodovědecká fakulta – podmínky přijímacího řízení naleznete zde.

Přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023 (zahájení studia od 1.10.2022) – 1.kolo – podávání přihlášek uzavřeno

 • Fakulta sociálně ekonomická – podmínky přijímacího řízení naleznete zde.
 • Fakulta strojního inženýrství – podmínky přijímacího řízení naleznete zde.
 • Fakulta umění a designu – podmínky přijímacího řízení naleznete zde.
 • Fakulta zdravotnických studií – podmínky přijímacího řízení naleznete zde.
 • Fakulta životního prostředí – podmínky přijímacího řízení naleznete zde.
 • Filozofická fakulta – podmínky přijímacího řízení naleznete zde.
 • Pedagogická fakulta – podmínky přijímacího řízení naleznete zde.
 • Přírodovědecká fakulta – podmínky přijímacího řízení naleznete zde.

 

Admission 2022/2023 – study programme in English (Beginning of Study – September 2022)

 • Fakulta umění a designu (Faculty or Art and Design) – Master´s degree programme Fine Art – informations here.

 

Bližší informace k obsahu přijímacích zkoušek a dalším podmínkám přijímacího řízení naleznete v podmínkách přijímacího řízení jednotlivých fakult (viz odkazy výše).

Vysvětlivky:

PS – prezenční studium (dříve denní)
KS – kombinované studium (dříve dálkové)
Bc. – bakalářské studium
NMgr. – navazující magisterské studium
Mgr. – magisterské studium
Ph.D. – doktorské studium
OPP – očekávaný počet přijatých