Podmínky přijímacího řízení

Přijímací řízení pro akademický rok 2024/2025 (zahájení studia od 1.10.2024)

  • Fakulta sociálně ekonomická – podmínky přijímacího řízení naleznete zde.
  • Fakulta strojního inženýrství – podmínky přijímacího řízení naleznete zde.
  • Fakulta umění a designu – podmínky přijímacího řízení naleznete zde.
  • Fakulta zdravotnických studií – podmínky přijímacího řízení naleznete zde.
  • Fakulta životního prostředí – podmínky přijímacího řízení naleznete zde.
  • Filozofická fakulta – podmínky přijímacího řízení naleznete zde.
  • Pedagogická fakulta – podmínky přijímacího řízení naleznete zde.
  • Přírodovědecká fakulta – podmínky přijímacího řízení naleznete zde.
Upozornění: Pokud odkaz “zde” není aktivní, pak ještě nebyly podmínky přijímacího řízení fakulty vyhlášeny.

Bližší informace k obsahu přijímacích zkoušek a dalším podmínkám přijímacího řízení naleznete v podmínkách přijímacího řízení jednotlivých fakult (viz odkazy výše).

Přijímací řízení pro akademický rok 2023/2024 (zahájení studia od 1.10.2023) – uzavřeno

 

Vysvětlivky:

PS – prezenční studium (dříve denní)
KS – kombinované studium (dříve dálkové)
Bc. – bakalářské studium
NMgr. – navazující magisterské studium
Mgr. – magisterské studium
Ph.D. – doktorské studium