Informační systémy

Univerzitní informační systém spravuje Centrum informatiky UJEP.

Centrum informatiky má tato oddělení:

Rady a návody Centra informatiky

Služby Centra informatiky a Helpdesk :