Informační systémy

Univerzitní informační systém spravuje Centrum informatiky UJEP.

Centrum informatiky má tato oddělení:

  • Oddělení správy informačních systémů,  email:
  • Oddělení správy počítačové sítě, email:
  • Oddělení uživatelského servisu, email:

Rady a návody Centra informatiky

Služby Centra informatiky a Helpdesk :

  • email:   – dotazy na informační systémy (STAG, FIS)
  • email:   – dotazy na správu počítačové sítě, studentský a zaměstnanecký email
  • email:   – dotazy a požadavky na zásah oddělení uživatelského servisu
  • email: – dotazy na ubytovací a sociální stipendium a poplatky za studium
  • email: – požadavky na změny telefonních služeb univerzity
  • email: – dotazy na průkazy studentů a zaměstnanců UJEP
  • email: – požadavky na úpravu kontaktů v systému IMIS