Harmonogram akademického roku

V souladu s § 52 zákona č. 111/1998 Sb. zveřejňujeme harmonogram akademického roku.