Vědecké konference

Studentská vědecká konference 13. března 2024

Rádi bychom Vás pozvali na Studentskou vědeckou konferenci UJEP, která proběhne ve středu 13. 3. 2024 v Červené aule MF-1.54 od 15.30 h (začátek samotného programu od 16.00 h).

Přidejte se k nám a nechte se inspirovat našimi talenty z řad doktorských studentů v rámci Studentské vědecké konference UJEP. Studenti Vám představí svůj výzkum a provedou Vás nejnovějšími trendy ve světě vědy, inovací a tvůrčí činnosti.

Na konferenci se představí 8 nejlepších projektů ze všech fakult. Projekty se představí v humanitní, polytechnické, pedagogické a behaviorální sekci.

Přijďte podpořit a vybrat vítěze v kategorii Cena veřejnosti za nejlepší doktorský projekt.

Program:
V rámci konference se můžete těšit na prezentaci následujících projektů:

  • FSI | Ing. Jiří Brejcha – Vývoj gumárenské směsi na bázi gumového prachu z pneumatik na konci životního cyklu
  • PřF | Mgr. Josef Novák – Modifikace grafen oxidových a polymerních filmů energetickými iontovými svazky pro jejich využití v lithiových bateriích
  • FŽP | Ing. Gabriela Bílková – Využití koncentrací rizikových prvků v listech břízy k sestavení map acidifikace a znečištění lesních půd
  • FZS | PhDr. Mgr. et. Mgr. Patrik Christian Cmorej, Ph.D. – Fyzické omezení pacienta v pronační poloze a jeho vliv na dynamické soirometrické parametry a koncentraci end tidal C02 – pilotní studie
  • FUD | MgA. Filip Krampla – Zodpovědnost designéra – s důrazem na inovace, komplexitu, materiál, zpracování, technologie, vztah, řemeslo a tradice
  • FF | Mgr. Andrea Frydrychová – Frazeologická kompetence ve výuce němčiny jako cizího jazyka
  • FSE | Ing. Marek Hekrle – Socioekonomické vnímání soukromých a společenských přínosů přírodě blízkých opatření ve městech
  • PF | Mgr. Barbora Lanková, Ph.D., Mgr. Jan Musil – Kritické myšlení, mediální gramotnost a kooperace: Kompetence pro 21. století

Představení projektů:

Pozvánka

Adresa konání: Červená aula MFC UJEP
Pasteurova 3544/1
Ústí nad Labem, 400 01