Rada pro vnitřní hodnocení - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Rada pro vnitřní hodnocení

RADA PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ UJEP (od 2. 5. 2017)

předseda
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., REK UJEP, po dobu výkonu funkce rektora

místopředseda

členové
doc. PaedDr. Ivana Brtnová Čepičková, Ph.D., PF UJEP, šestileté funkční období do 30. 4. 2025
prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc., PřF UJEP, na funkční období od 1. 12. 2018 do 30. 4. 2023
doc. Mgr. Richard Fajnor, JAMU Brno, na funkční období od 1. 4. 2018 do 30. 4. 2021
prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc., FSE UJEP, na funkční období od 1. 4. 2018 do 30. 4. 2021
PhDr. Hana Kynštová, Ph.D., FZS UJEP, na funkční období od 15. 7. 2019 do 30. 4. 2021
doc. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D., FSI UJEP, šestileté funkční období do 30. 4. 2025
doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D., PřF UJEP, šestileté funkční období do 30. 4. 2023
Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D., AS UJEP, po dobu výkonu funkce předsedy AS UJEP
doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D., FF UJEP, šestileté funkční období do 30. 4. 2023

Zápisy ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení naleznete v IMIS v Dokumentech (po přihlášení).