Rada pro vnitřní hodnocení

RADA PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ UJEP (od 2. 5. 2017)

předseda
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., REK UJEP, po dobu výkonu funkce rektora

místopředseda
prof. Ing. Pavel Janoš, FŽP UJEP, šestileté funkční období do 30. 4. 2023

členové
prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc. na funkční období od 1. 12. 2018 do 30. 4. 2023
doc. Mgr. Richard Fajnor, JAMU Brno, na funkční období od 1. 4. 2018 do 30. 4. 2021
RNDr. Karel Hrach, Ph.D., FZS UJEP, čtyřleté funkční období do 30. 4. 2021
prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc., FSE UJEP, na funkční období od 1. 4. 2018 do 30. 4. 2021
Mgr. Antonín Kadlec, AS UJEP, dvouleté funkční období do 30. 4. 2019
doc. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D., FSI UJEP, dvouleté funkční období do 30. 4. 2019
doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D., PřF UJEP, šestileté funkční období do 30. 4. 2023
Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D., AS UJEP, po dobu výkonu funkce předsedy AS UJEP
doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D., FF UJEP, šestileté funkční období do 30. 4. 2023
doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc., PF UJEP, dvouleté funkční období do 30. 4. 2019

Zápisy ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení naleznete v IMIS v Dokumentech (po přihlášení).