Rada pro vnitřní hodnocení - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Rada pro vnitřní hodnocení

RADA PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ UJEP 

předseda
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., REK UJEP, po dobu výkonu funkce rektora

místopředseda
doc. PaedDr. Ivana Brtnová Čepičková, Ph.D., PF UJEP, šestileté funkční období do 30. 4. 2025

členové
prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc., PřF UJEP, na funkční období od 1. 12. 2018 do 30. 4. 2023
doc. Mgr. Richard Fajnor, JAMU Brno, šestileté funkční období do 30. 4. 2027
PhDr. Hana Kynštová, Ph.D., FZS UJEP, šestileté funkční období do 30. 4. 2027
doc. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D., FSI UJEP, šestileté funkční období do 30. 4. 2025
Ing. Jiří Orava, Ph.D., FŽP UJEP, na funkční období od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2023
Bc. Michaela Průšová, AS UJEP, na funkční období od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2023
doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D., PřF UJEP, šestileté funkční období do 30. 4. 2023
doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D., FSE UJEP, na funkční období od 1. 10. 2022 do 30. 4. 2027
Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D., AS UJEP, po dobu výkonu funkce předsedy AS UJEP
doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D., FF UJEP, šestileté funkční období do 30. 4. 2023

Zápisy ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení naleznete v IMIS v Dokumentech (po přihlášení).