Rada pro vnitřní hodnocení

RADA PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ UJEP 

předseda
doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., REK UJEP, po dobu výkonu funkce rektora

místopředseda
doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D., FF UJEP, funkční období od 10. 5. 2023 do 30. 4. 2029

členové
doc. PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha, Ph.D, PřF UJEP, funkční období od 10. 5. 2023 do 30. 4. 2029
doc. PaedDr. Ivana Brtnová Čepičková, Ph.D., PF UJEP, funkční období od 10. 5. 2023 do 30. 4. 2025
doc. Mgr. Richard Fajnor, JAMU Brno, funkční období od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2027
Kryštof Fišer, AS UJEP, FF UJEP, funkční období od 10. 5. 2023 do 30. 4. 2025
prof. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D., PřF UJEP, funkční období od 10. 5. 2023 do 30. 4. 2029
PhDr. Hana Kynštová, Ph.D., FZS UJEP, funkční období od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2027
Ing. Jan Macháč, Ph.D., FSE UJEP, funkční období od 10. 5. 2023 do 30. 4. 2029
doc. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D., FSI UJEP, funkční období od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2025
doc. Ing. Jiří Orava, Ph.D., FŽP UJEP, funkční období od 10. 5. 2023 do 30. 4. 2027
Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D., AS UJEP, po dobu výkonu funkce předsedy AS UJEP

Zápisy ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení naleznete v IMIS v Dokumentech (po přihlášení).