Smluvní výzkum

Smluvní výzkum

Smluvním výzkumem se rozumí realizace činností mající charakter výzkumu, vývoje a inovací jako služby za odměnu poskytované třetí osobě. Jde o tedy o výzkum na zakázku, který vychází ze spolupráce plnící především výzkumné potřeby subjektů aplikační sféry a vysokoškolské instituce tyto výzkumy realizují dle požadavků a potřeb subjektu, který poskytuje na tento výzkum finanční prostředky. Typicky zahrnuje rozsáhlejší projekty, originální výzkum a psaný report. Obvykle bývá výzkum na zakázku zadán jednou konkrétní externí organizací pro její potřebu.

Údaje o Smluvním výzkumu na vysokoškolských institucí se od roku 2013 vykazují jednou ročně na MŠMT a od roku 2013 jsou součástí Hodnocení výzkumných organizací ve III. pilíři. V tomto pilíři se hodnotí výsledky aplikovaného výzkumu a bodové skóre se odvíjí mimo jiné i z objemu finanční podpory smluvního výzkumu. Na Smluvní výzkum musí být navázán alespoň jeden výsledek vykázaný v RIV, který v jeho rámci vznikl.

Informace o Smluvním výzkumu z MŠMT si lze prohlédnout zde.