Ceny rektora - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Ceny rektora

Rektor UJEP uděluje každoročně při příležitosti narození J. E. Purkyně Ceny rektora.

Ceny rektora jsou na UJEP udělovány od roku 2001.

Jsou oceněním za mimořádné aktivity a výsledky dosažené v kalendářním roce. Rektor UJEP jimi vyjadřuje úctu a respekt k vykonané práci pracovníků a studentů naší alma mater.

Vyhlášení pro rok 2022

Ocenění: