Ceny rektora

Rektor UJEP uděluje každoročně při příležitosti narození J. E. Purkyně Ceny rektora.

Ceny rektora jsou na UJEP udělovány od roku 2001.

Jsou oceněním za mimořádné aktivity a výsledky dosažené v kalendářním roce. Rektor UJEP jimi vyjadřuje úctu a respekt k vykonané práci pracovníků a studentů naší alma mater.

Vyhlášení pro rok 2023

Fotogalerie 2022